Plugin AAutoTag

Plugin AAutoTag

Plugin hỗ trợ cấu hình điều chỉnh thông tin metadata để cá nhân hóa các tập tin jpeg, jpg, mp3 trong quá trình upload. Tên plugin: AAutoTag Khách hàng: TiengDong.com Thời gian hoàn tất: 3 ngày Tính năng AAutoTag khi kích hoạt sẽ tự động thay đổi thông tin các loại metadata của tập tin …

Plugin AAutoTag Xem thêm »