Plugin AAutoTag

Plugin hỗ trợ cấu hình điều chỉnh thông tin metadata để cá nhân hóa các tập tin .jpeg, .jpg, .mp3 một cách hoàn toàn tự động trong quá trình upload.

Tên plugin: AAutoTag
Tính năng AAutoTag khi kích hoạt sẽ tự động thay đổi thông tin các loại metadata (mp3tag, audio tag) của tập tin .mp3, ảnh thumb .jpg theo cấu trúc cài đặt tùy chỉnh trong quá trình tải tập tin lên. Ví dụ như: metadata title, comment, artist, album, ảnh album tập tin mp3,…

Điều này gần như giảm thiểu tối đa thời gian điều chỉnh, xử lý các thuộc tính trên ở những file âm thanh tải lên. Trung bình thường mỗi file có thể mất từ 1-5 phút để xử lý thì với 1,000 tập tin người biên tập sẽ mất 1,000-5,000 phút làm việc ~ 16,6 – 83,3 tiếng làm việc liên tục. Khi sử dụng plugin này thì quá trình xử lý này gần như chỉ mất vài giây xử lý/ tập tin + thời gian đăng bài lên blog.

Plugin AAutoTag.
Plugin AAutoTag.

Thảo luận của bạn