Plugin AAutoTag

Plugin hỗ trợ cấu hình điều chỉnh thông tin metadata để cá nhân hóa các tập tin jpeg, jpg, mp3 trong quá trình upload.

Tên plugin: AAutoTag
Khách hàng: TiengDong.com
Thời gian hoàn tất: 3 ngày
Tính năng AAutoTag khi kích hoạt sẽ tự động thay đổi thông tin các loại metadata của tập tin mp3, jpg theo cấu trúc cài đặt tùy chỉnh trong quá trình tải tập tin lên. Ví dụ như: metadata title, comment, artist, album, ảnh album tập tin mp3,…

Plugin AAutoTag
Plugin AAutoTag

Thảo luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.