Pin Manager

Việc quản lý hiệu quả trong WordPress là một yếu tố quan trọng giúp người dùng và lập trình viên tiết kiệm thời gian và tăng cường hiệu suất làm

Poly Comments

Widget hỗ trợ hiển thị bình luận gần đây trên sidebar. Hỗ trợ avatar/Gravatar và thông tin thảo luận từ đọc giả, khách hàng. = v2.0.0 (25 tháng 5, 2024)

Hiển thị class icon có tính lặp lại

Khi nội dung hiển thị bạn cần dùng danh sách icon PXG Utilities plugin hỗ trợ và có tính lặp lại thì có thể sử dụng thuộc tính loop của

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PolyUtilities – Perfex CRM

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn module PolyUtilities cho Perfex CRM. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào vượt ra ngoài phạm vi của nội dung hỗ

PolyUtilities module cho Perfex CRM

Lưu ý: đây là module tiện ích mở rộng cho Perfex CRM. Quý khách có thể mua Perfex CRM tại: Demo account: Site: Hướng dẫn cài đặt & sử dụng:

Hướng dẫn AutoGenerateVideo

Tính năng chính Hỗ trợ tạo hàng loạt video tự động từ dữ liệu: hình ảnh, video, âm thanh, nội dung. Hỗ trợ tạo và quản lý template cấu hình

Prompts Manager

Tiện ích Prompts Manager hỗ trợ tạo, phân mục và quản lý danh sách prompts. Hỗ trợ việc tái sử dụng các tệp prompts trên ChatGPT, Bard AI, Midjourney bằng

Block nội dung dùng blockquote cite tối ưu Top 0 Google

Tiện ích hỗ trợ tối ưu các đoạn nội dung sử dụng blockquote, trích dẫn nguồn qua thuộc tính cite. Việc tối ưu blockquote cho một số FAQ nhất định

Dữ liệu địa chỉ hệ thống cửa hàng

Tính năng cũng cấp dữ liệu và hỗ trợ hiển thị tên, email, số điện thoại hotline, địa chỉ cửa hàng các đơn vị bán lẻ như chuỗi Điện Máy

Hướng dẫn tính năng tính tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh

Tính năng hỗ trợ tra cứu tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh. Đối với nội dung bài viết liên quan tới dữ liệu dạng này và muốn

Open source hỗ trợ train models giọng nói

Việc phát triển ứng dụng video tự động chèn giọng nói đang trở thành một xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, một thách thức đối mặt là sự đồng nhất

Ứng dụng checkout & checkin tự động qua camera

Chấm công hiện tại có nhiều hình thức khác nhau như vân tay hoặc thiết bị nhận diện khuôn mặt, app,… Tuy nhiên, mình khá thích hình thức chấm công