API’s

PXG API’s

Danh sách một số nhánh API vấn dữ liệu từ data.polyxgo.com. Hầu hết dữ liệu được tích hợp trong bộ plugin chia sẻ tại . Truy vấn dữ liệu datax theo khoá key key: mã code của loại dữ liệu như đơn vị hoặc mã code phân loại dữ liệu như mô tả bên dưới. …

PXG API’s Xem thêm »