Coin Master API link nhận spin miễn phí hàng ngày

Coin Master API link nhận spin miễn phí ngày

Game Coin Master là một game giải trí có lượng người chơi lớn trên thế giới. Lượng truy cập tìm kiếm link nhận spin miễn phí hàng ngày ở Việt Nam cho tựa game này cũng khá nhiều. Nếu web/ blog bạn đang phát triển và chia sẻ thông tin về game này thì API sau sẽ hỗ trợ bạn hiển thị dữ liệu vòng quay miễn phí hàng ngày một cách tự động. Dữ liệu này được blog tổng hợp liên tục 5 giây/ 1 lần từ nhà phát triển game MoonActive và chia sẻ qua nhánh Coin Maste API sau:

Key hỗ trợ dữ liệu link lấy free spin coin master hàng ngày:

  • coinmaster: dùng hiển thị link nhận spin trong nội dung bài viết tiếng Việt.
  • coinmaster_en: dùng hiển thị link nhận free spin trong nội dung bài viết tiếng Anh.
  • coinmaster_en_vi: dùng hiển thị dữ liệu song ngữ Anh Việt.

Gọi API:

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/coinmaster

Json trả về:

Ví dụ áp dụng hiển thị dữ liệu link nhận spin miễn phí:

Coin Master API - link free spins today.
Coin Master API – link free spins today.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×