Author Archives: thankzone

Poly Comments

Widget hỗ trợ hiển thị bình luận gần đây trên sidebar. Hỗ trợ avatar/Gravatar và

Hiển thị class icon có tính lặp lại

Khi nội dung hiển thị bạn cần dùng danh sách icon PXG Utilities plugin hỗ

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PolyUtilities – Perfex CRM

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn module PolyUtilities cho Perfex CRM. Nếu quý khách

PolyUtilities module cho Perfex CRM

Lưu ý: đây là module tiện ích mở rộng cho Perfex CRM. Quý khách có

Hướng dẫn AutoGenerateVideo

Tính năng chính Hỗ trợ tạo hàng loạt video tự động từ dữ liệu: hình

Prompts Manager

Tiện ích Prompts Manager hỗ trợ tạo, phân mục và quản lý danh sách prompts.

Block nội dung dùng blockquote cite tối ưu Top 0 Google

Tiện ích hỗ trợ tối ưu các đoạn nội dung sử dụng blockquote, trích dẫn

Dữ liệu địa chỉ hệ thống cửa hàng

Tính năng cũng cấp dữ liệu và hỗ trợ hiển thị tên, email, số điện

Hướng dẫn tính năng tính tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh

Tính năng hỗ trợ tra cứu tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh.

Open source hỗ trợ train models giọng nói

Việc phát triển ứng dụng video tự động chèn giọng nói đang trở thành một

Ứng dụng checkout & checkin tự động qua camera

Chấm công hiện tại có nhiều hình thức khác nhau như vân tay hoặc thiết

Selenium WebDriver & Unit Testing trên Window

Selenium WebDriver hỗ trợ các phương thức can thiệp DOM HTML để thực hiện các

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×