POD

Chuyên mục POD (Print On Demand) lưu trữ thông tin mô tả, hướng dẫn phần mềm, plugins, themes,… phát triển hỗ trợ bán áo theo yêu cầu. Nếu bạn đang có nhu cầu xây dựng và phát triển các hệ thống phần mềm, plugins, extension đáp ứng nhu cầu bán áo cho thị trường nước ngoài thì có thể tham khảo thông tin dịch vụ và liên hệ mình tư vấn nhé!