POD

Việc xây dựng store POD là một công việc phức tạp, đòi hỏi kiến thức về công nghệ và lập trình. Như một cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này, mình may mắn được khởi đầu là một lập trình viên và đã phát triển nhiều phần mềm, plugin hỗ trợ việc này. Nếu bạn cần tư vấn về việc sử dụng các plugin hiện có hoặc muốn đặt viết plugin theo yêu cầu, mình có thể cung cấp sự hỗ trợ cho bạn.
Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×