Plugins

Danh sách plugin và tính năng wikipoly dưới dạng ý tưởng, đang xử lý hoặc đã xử lý. Plugin dưới dạng ý tưởng mục đích chia sẻ ý tưởng tính năng cùng đọc giả, đồng nghiệp và ghi chú để xây dựng sắp tới. Plugin đang xử lý là những tính năng đang được xây dựng. Plugin đã xử lý là những plugin đã hoàn tất tính năng đáp ứng yêu cầu cụ thể nào đó. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng hoặc điều chỉnh, tích hợp thêm tính năng đang có nhu cầu thì có thể liên hệ nhé.
Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×