Tự động tạo link rút gọn hỗ trợ affiliate id độc lập trên từng site

PXG Shortlinks hỗ trợ tạo và quản lý liên kết rút gọn tốt và chủ động hơn trong việc điều chỉnh các liên kết chuyển hướng:

  • Hỗ trợ link chuyển hướng theo thiết bị ios, android, laptop,…
  • Hỗ trợ thay đổi toàn bộ thông tin link chuyển hướng trong liên kết rút gọn của một đơn vị. Ví dụ: điều chỉnh toàn bộ liên kết chuyển hướng tới lazada trong link rút gọn về tiki. Hoặc nhiều đơn vị khác về 1 đơn vị trong khoảng thời gian đẩy sale.
  • Dữ liệu tạo shortlink không tạo mới ngẫu nhiên, việc này giảm việc tạo nhiều liên kết lặp lại đã tạo trước đó trong thời gian dài. Tức là dữ liệu shortlink cũ nếu trùng sẽ được cập nhật với thông tin cung cấp mới.

Để sử dụng và tích hợp các tính năng hỗ trợ tự động tạo link rút gọn cần cài đặt tên miền cài đặt PXG Shortlinks trước trên máy chủ cài đặt ElasticSearch. Ở các blog sử dụng chỉ cần cài và kích hoạt PXG Shortlinks.

Để tự động tích hợp link rút gọn hỗ trợ link tiếp thị liên kết cần thiết lập cấu trúc link trong phần Affiliate tracking cho từng đơn vị hoặc nền tảng tiếp thị liên kết. Lưu ý là cấu trúc affiliate này là độc lập giữa các website cài plugin PXG Shortlinks, do đó mỗi site sử dụng cần phải thiết lập lại trong phần Settings/ Affiliate tracking.


Report click và thông tin thiết bị,...
Report click và thông tin thiết bị,…

 

Cài đặt polyxgo shortlinks

Cài và kích hoạt plugin, cấu hình các thành phần chính trong PXG Shortlinks/ Settings.

Defaults

Shortlink API: nhánh api hỗ trợ tạo shortlink, thiết lập ở máy chủ đặt ElasticSearch.

SECRET KEY: mã khóa xác thực quyền tạo shortlink, thiết lập ở máy chủ đặt ElasticSearch.

Domain shortlink: tên miền chính của link rút gọn.

Site ID: id tên miền chính của link rút gọn được tạo ra. Nếu có nhiều hơn 1 tên miền tạo link rút gọn thì id này phải khác nhau để phân biệt, cũng như xem báo cáo sau này. Ví dụ: shortlink tạo từ polyxgo.com sẽ theo Site ID thiết lập trong PXG Shortlinks tại blog polyxgo. Blog và site khác thì Site ID cũng khác nhau.

Redirection Method: phương thức chuyển hướng mặc định khi tạo link rút gọn mới.

Domain indentity

Danh sách mã tên miền suppliers hỗ trợ tạo link rút gọn có tích hợp liên kết tiếp thị. Thông tin mỗi supplier bao gồm domain code và id. Đối với các site không kích hoạt liên kết tiếp thị hoặc các site không có trong danh sách này thì liên kết tạo ra sẽ chuyển hướng link gốc thông thường.

General settings

Trang chờ chuyển hướng: chọn 1 trang chờ chuyển hướng tới link gốc, trang chuyển hướng này thiết lập ở site shortlink.

Delay: thời gian chờ trước khi chuyển hướng tính bằng miliseconds. Ví dụ 5s thì nhập giá trị là 5000. Thông tin này cũng có thể được thiết lập theo từng link rút gọn riêng biệt trong quá trình tạo link qua Redirection methodmeta javascript.

Affiliate tracking

Định nghĩa các cấu trúc url tracking/ dynamic link theo từng nền tảng quy định. Đối số {{URL}} là đối số bắt buộc ở vị trí liên kết được chuyển hướng tiếp thị. Danh sách tracking này độc lập với tracking plugin PXG Coupons, đối với nền tảng độc lập như SHOPEE, LAZADA,… các đối số này chỉ hỗ trợ link đầu vào của các đơn vị này.

Import/Export

Import dữ liệu link rút gọn export từ các plugin tạo link rút gọn sử dụng trước đó, hiện hỗ trợ:

  • BsShortener.
  • Tùy biến hỗ trợ các plugin, bên khác tích hợp theo yêu cầu. Điều kiện là có dữ liệu export hoặc quyền truy vấn dữ liệu để import.

Lưu ý: khi dữ liệu import tại Site ID nào thì report báo cáo link tracking, click và các thông tin liên sau này xem được sẽ thuộc site đó.

Công cụ tự động tạo shortlink

Lưu ý: công cụ mô phỏng bên dưới demo shortlink và dữ liệu xử lý kết quả trả về tích hợp affiliate id của wikipoly nhưng có thể không tạo và lưu trữ shortlink trên thank.zone. Do đó, việc chuyển hướng khi click vào shortlink có thể sẽ không diễn ra chuyển hướng về site.

Shortcode sử dụng ở nơi cần hiển thị tính năng

[pxg_legend_shortlink_tool is_rest="true" is_create_shortlink="false"]

is_create_shortlink: true/false cho phép lưu trữ shortlink hay không? nếu false thì shortlink được tạo và chỉ xem nhưng không lưu. Ví dụ khung hiển thị bên dưới.

Kết quả hiển thị form:

Shortcode tạo link rút gọn tùy chỉnh trong nội dung

Hỗ trợ chuyển link chèn trong quá trình soạn thảo thành link rút gọn. Ví dụ tạo link rút gọn hỗ trợ affiliate tracking tìm kiếm từ khóa “thực phẩm tươi sống” về Tiki.

Link gốc: https://tiki.vn/search?q=th%E1%BB%B1c%20ph%E1%BA%A9m%20t%C6%B0%C6%A1i%20s%E1%BB%91ng

Shortcode sử dụng không tùy chỉnh shortlink key

[pxg_legend_shortlink key="" is_create_shortlink="true" link="https://tiki.vn/search?q=th%E1%BB%B1c%20ph%E1%BA%A9m%20t%C6%B0%C6%A1i%20s%E1%BB%91ng" anchor_text="" is_link="true"]

key: uri key tùy chỉnh cho shortlink. Ví dụ: MggShopee, MggTiki,…
link: đường dẫn tạo link tiếp thị liên kết. Đường dẫn này phải nằm trong danh sách nền tảng hoặc đơn vị sẽ tạo tracking.
is_create_shortlink: true/false cho phép lưu trữ shortlink hay không? nếu false thì shortlink được tạo và chỉ xem nhưng không lưu.

Kết quả hiển thị: https://thank.zone/WJa3Mtij61

Shortcode sử dụng tùy chỉnh shortlink key

[pxg_legend_shortlink key="" is_create_shortlink="true" link="https://tiki.vn/search?q=th%E1%BB%B1c%20ph%E1%BA%A9m%20t%C6%B0%C6%A1i%20s%E1%BB%91ng" anchor_text="" is_link="true"]

Kết quả hiển thị: Mua thực phẩm tươi sống giá tốt tại Tiki: https://thank.zone/TikiThucPhamTuoiSong

PXG Shortlinks
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Nhận phát triển, viết tích hợp plugins tạo link rút gọn theo yêu cầu.

Dữ liệu mgg hàng ngày shortlink tạo tự động

Plugin tạo liên kết rút gọn cũng có thể tích hợp để hiển thị và tạo danh sách mã giảm giá hàng ngày sau đó chia sẻ trên group, page, chatbot,…

Đối với các liên kết tạo ra có sự trùng lặp thì dữ liệu sẽ được cập nhật và không tạo mới.

Danh sách mggshopee 26.5.

Danh sách mggtiki 26.5.

Danh sách mgglazada 26.5.

Danh sách mggsendo 26.5.

Danh sách mggfahasa 26.5.

Danh sách mggconcung 26.5.

 

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×