Tự động tạo link rút gọn hỗ trợ affiliate id độc lập trên từng site

Report click và thông tin thiết bị,...

PXG Shortlinks hỗ trợ tạo và quản lý liên kết rút gọn tốt và chủ động hơn trong việc điều chỉnh các liên kết chuyển hướng: Hỗ trợ link chuyển hướng theo thiết bị ios, android, laptop,… Hỗ trợ thay đổi toàn bộ thông tin link chuyển hướng trong liên kết rút gọn của một …

Tự động tạo link rút gọn hỗ trợ affiliate id độc lập trên từng site Xem thêm »