PXG Shortlinks

Trong quá trình làm và sử dụng các tính năng rút gọn link từ các dịch vụ việc chủ động điều chỉnh và chuyển đổi dữ liệu là tương đối khó, đặc biệt là khi cần tích hợp tự động tạo link rút gọn. PXG Shortlinks xây dựng với một mục đích giải quyết các vấn đề:

  • Tự động tạo liên kết rút gọn chủ động hơn trên các hệ thống web/ blog.
  • Dữ liệu được tích hợp, lưu trữ trên ElasticSearch, hỗ trợ truy vấn dữ liệu lớn.
  • Xử lý chuyển hướng link phù hợp với thiết bị: android, ios, laptop,…
  • Xử lý không tạo trùng liên kết, các liên kết trùng sẽ tự động update nội dung mới.
  • Thay đổi hàng loạt link chuyển hướng về 1 link để tối ưu chuyển đổi trong từng chiến dịch traffic cụ thể.

Ngoài phương thức lưu trữ, tracking thì khả năng tự động hóa tạo link rút gọn tích hợp link tiếp thị liên kết từ cấu hình plugin PXG Coupons cũng là ưu điểm tích hợp của PXG Shortlinks.

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×