Block nội dung dùng blockquote cite tối ưu Top 0 Google

Tiện ích hỗ trợ tối ưu các đoạn nội dung sử dụng blockquote, trích dẫn nguồn qua thuộc tính cite. Việc tối ưu blockquote cho một số FAQ nhất định sẽ mang lại kết quả hiển thị gọi là Featured Snippet hay nhiều chia sẻ về SEO gọi là “Tối ưu top 0 Google”.

Shortcode hỗ trợ nội dung

[pxg_block_content is_blockquote="true" cite_url="https://polyxgo.com" content="Blockquote (Block Quotation) là đoạn trích dẫn nội dung trả lời cho một câu hỏi cụ thể hoặc trích dẫn nào đó. Tối ưu blockquote có thể tối ưu SEO Google." style="" note="cite_url: url nguồn gốc trích dẫn và is_blockquote=true kích hoạt với type=text tối ưu cho featured snippet - google top 0"]

Kết quả hiển thị

Blockquote cite là gì? Featured Snippet là gì? Cách để tối ưu Top 0 Google hiệu quả?

Blockquote (Block Quotation) là đoạn trích dẫn nội dung trả lời cho một câu hỏi cụ thể hoặc trích dẫn nào đó. Tối ưu blockquote có thể tối ưu SEO Google.

Shortcode hỗ trợ PXG Celebration

[pxg_celebration_date is_blockquote="true" cite_url="https://polyxgo.com/tet-co-truyen-viet-nam-hang-nam-roi-vao-ngay-may-duong-lich/" header="" name="Tết Việt Nam" solar_or_lunar="lunar" day="1" month="1" type="text" location="vi_VN" content="Tết năm nay {{to}} là ngày {{full_date}} rơi vào {{name_of_day}} Dương Lịch. Còn {{count_down}} ngày nữa là đến Tết"]

Kết quả hiển thị

Tết năm nay 2024 là ngày 10/2/2024 rơi vào Thứ 7 Dương Lịch. Còn 0 ngày nữa là đến Tết

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×