Ý tưởng & tính năng

Mục Ý tưởng & tính năng tổng hợp, chia sẻ ý tưởng về tính năng, yêu cầu Wikipoly thường xử lý từ khách hàng thuê code plugins, themes, phần mềm,…

Ứng dụng checkout & checkin tự động qua camera

Chấm công hiện tại có nhiều hình thức khác nhau như vân tay hoặc thiết

Tính năng tra cứu bảo hành điện tử cho sản phẩm, dịch vụ

Bảo hành là một trong những nhu cầu cần thiết đối với các hệ thống

Tự động tối ưu metadata file

Xây dựng phần mềm, web, blog xử lý và chia sẻ hiệu ứng âm thanh,

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×