Xem Ngày Tốt Xấu online: hướng dẫn cấu hình & sử dụng ứng dụng

Ứng dụng hỗ trợ tra cứu và Xem Ngày Tốt Xấu online theo âm lịch và dương lịch. Thông tin diễn giải, lập luận cho từng thuộc tính, sao, thiên can, địa chi, cửu tinh, Đổng Công,… đều được định nghĩa riêng trong phần quản trị, tùy vào kinh nghiệm và chuyên môn của từng thầy phong thủy để điều chỉnh, cá nhân hóa cho phù hợp.


Ứng dụng Xem Ngày Tốt Xấu Online trong Phong Thủy
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Dữ liệu plugin được số hóa và hoàn toàn tự động dựa vào các công thức tính toán, thuật toán riêng của bộ môn phong thủy.
  • Nhận tích hợp phát triển ứng dụng, phần mềm Phong Thủy theo yêu cầu.
  • Nhận viết plugin xem ngày tốt xấu âm lịch, dương lịch theo yêu cầu.
  • Nhận phát triển hệ thống API cung cấp tính năng tra cứu lá số tứ trụ, xem ngày tốt xấu, Lịch,... trong Phong Thủy theo yêu cầu. Ở các site, app sử dụng ứng dụng chỉ cần kết nối API nhận dữ liệu.

Cấu hình Xem Ngày Tốt Xấu

Ngày Tốt Xấu

Nhị Thập Bát Tú: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho Nhị Thập Bát Tú. Thông tin này sẽ hiển thị ở tất cả các vị trí có sự xuất hiện của bát tú.

Cửu Cung Phi Tinh: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho Cửu Cung Phi Tinh. Thông tin này sẽ hiển thị ở tất cả các vị trí có sự xuất hiện của phi tinh.

Thập Nhị Trực: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho Thập Nhị Trực. Thông tin này sẽ hiển thị ở tất cả các vị trí có sự xuất hiện của thập nhị trực.

Ngày Tốt & Xấu: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho các thuộc tính ngày tốt xấu khác độc lập như: ngày Tứ Ly, Tứ Tuyệt, Ngũ Ly, Chế Nhật, Thoa Nhật, Phạt Nhật, Tuế Phá,… hoặc bất cứ thông tin thuộc tính nào được tích hợp.

Thông tin chung

Ngoài ra 1 số thuộc tính khác có sử dụng trong lịch để xem ngày tốt xấu được cấu hình dùng chung trong Lá Số Tứ Trụ/ Thông tin.

Cài đặt chung: là phần điều chỉnh các thông tin như: link logo loading khi tra lá số và xem ngày, link gói dịch vụ, đăng ký, đăng nhập, quản lý tải khoản,… Trong phần này có tùy chỉnh Kích hoạt free full tính năng sẽ cho phép khách không cần mua các gói dịch vụ vẫn có thể tra cứu và lấy lá số tứ trụ đầy đủ.

24 Tiết Khí: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho 24 Tiết Khí.

Hoàng Đạo & Hắc Đạo (Kiết Hung Nhật): mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho Hoàng Đạo & Hắc Đạo.

Lục Nhâm: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho các ngày Lục Nhâm.

Nạp Âm (Tiểu Thành): mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho bảng Nạp Âm Tiểu Thành.

Nạp Âm (Đại Thành): mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho bảng Nạp Âm Đại Thành.

Thông tin khác: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho các thuộc tính khác độc lập như: tháng thiếu, tháng đủ,… hoặc bất cứ thông tin thuộc tính nào được tích hợp.

Đổng Công: mô tả xem ngày tốt xấu 365 ngày, 12 tháng theo Can Chi của Đổng Công định nghĩa trong phần Lá Số Tứ Trụ/ Đổng Công.

Hướng dẫn & demo sử dụng

Lưu ý: thông tin dữ liệu và luận giải trong ứng dụng demo không phải là thông tin đầy đủ nhất. Dữ liệu, nội dung, hình ảnh luận giải này tùy vào dữ liệu thực tế định nghĩa riêng trong phần quản trị theo trường phái phong thủy khác nhau. Trên web/ blog người dùng muốn xem luận giải thuộc tính nào chỉ cần nhấn vào tên thuộc tính đó để xem các thông tin.

Blog tham khảo đầy đủ tính năng: Xem ngày tốt xấu Phong Thủy Nhân Sinh.

Để hiển thị ứng dụng sử dụng sử dụng shortcode sau tại vị trí cần chèn ứng dụng.

[pxg_geofesh_date]

Kết quả hiển thị ứng dụng

TỔNG QUAN
Giờ đang xem:
Nạp Âm Ngày:
Thập Nhị Trực:
Kiết Hung Nhật:
Đại Tiểu Nguyệt:
Nhị Thập Bát Tú:
Thập Nhị Can Ngày:
Thập Nhị Chi Ngày:
XEM NGÀY TỐT, XẤU
Đang xem
Dương Lịch
Âm Lịch
Năm
Tháng
Ngày
Giờ
<< XEM HÔM NAY >>
Lưu ý: để hiểu rõ về các thông tin mô tả chi tiết của thuật ngữ, bạn vui lòng nhấn vào tên thuật ngữ!
THÔNG TIN
Năm Cửu Tinh:
Tháng Cửu Tinh:
Ngày Cửu Tinh:
Giờ Cửu Tinh:
Ngày Lục Nhâm:
Nhị Thập Tứ Khí:
Ngày Đầu Tháng:
TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY
TUỔI XUNG KHẮC VỚI THÁNG
HƯỚNG KIẾT HUNG
GIỜ KHÔNG VONG
TAM SÁT NIÊN
TAM SÁT NGUYỆT
TAM SÁT NHỰT
TAM SÁT THỜI
GIỜ HOÀNG ĐẠO
SAO THEO GIỜ
GIỜ LỤC NHÂM
ĐỔNG CÔNG – SOẠN TRẠCH NHẬT
TUẾ PHÁ
TỨ LY & TỨ TUYỆT

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×