Xem ngày tốt xấu

TỔNG QUAN
Giờ đang xem:
Nạp Âm Ngày:
Thập Nhị Trực:
Kiết Hung Nhật:
Đại Tiểu Nguyệt:
Nhị Thập Bát Tú:
Thập Nhị Can Ngày:
Thập Nhị Chi Ngày:
XEM NGÀY TỐT, XẤU
Đang xem
Dương Lịch
Âm Lịch
Năm
Tháng
Ngày
Giờ
<< XEM HÔM NAY >>
Lưu ý: để hiểu rõ về các thông tin mô tả chi tiết của thuật ngữ, bạn vui lòng nhấn vào tên thuật ngữ!
THÔNG TIN
Năm Cửu Tinh:
Tháng Cửu Tinh:
Ngày Cửu Tinh:
Giờ Cửu Tinh:
Ngày Lục Nhâm:
Nhị Thập Tứ Khí:
Ngày Đầu Tháng:
TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY
TUỔI XUNG KHẮC VỚI THÁNG
HƯỚNG KIẾT HUNG
GIỜ KHÔNG VONG
TAM SÁT NIÊN
TAM SÁT NGUYỆT
TAM SÁT NHỰT
TAM SÁT THỜI
GIỜ HOÀNG ĐẠO
SAO THEO GIỜ
GIỜ LỤC NHÂM
ĐỔNG CÔNG – SOẠN TRẠCH NHẬT
TUẾ PHÁ
TỨ LY & TỨ TUYỆT

Hướng dẫn và mô tả tính năng: plugin Xem ngày & Lịch vạn niên. Dữ liệu luận giải & mô tả trong demo (nếu có) không có giá trị tham khảo.