Ứng dụng tính Chu Kỳ Tam Nguyên năm bất kỳ?

Công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin + tính toán chu kỳ Tam Nguyên Cửu Vận (9 vận) của 1 năm bất kỳ.

Cách tính Vận của năm bất kỳ?

Vậy nếu có 1 năm bất kỳ thì có thể xác định được năm đó thuộc chu kỳ nào trong Tam Nguyên? Vận và vận chủ đạo của năm đó không? Sơ đồ Cửu Tinh: năm, tháng, ngày và giờ theo đường Lương Thiên Xích thuận và nghịch? Bạn có thể sử dụng công cụ tra cứu Vận dưới đây bằng cách nhập thông tin số năm bạn cần xem. Ngoài tính toán vận chu kỳ hiện tại bạn cũng có thể tính toán vận 1-9 của chu kỳ Tam Nguyên bất kỳ.

Shortcode sử dụng

[pxg_geofeshx_date_tamnguyen]

Kết quả hiển thị

Người dùng chỉ cần nhập năm cần tra, ứng dụng sẽ tính toán và trả về chi tiết các thời kỳ trong Tam Nguyên Cửu Vận năm đó trực thuộc.

Để hiểu rõ hơn về chu kỳ Tam Nguyên Cửu Vận có thể tham khảo thông tin mô tả sau.

Tam Nguyên Cửu Vận là gì?

Người xưa đã dùng cách chia thời gian ra thành từng Nguyên, Vận. Nguyên là 1 giai đoạn dài khoảng 60 năm hay 1 Lục thập Hoa Giáp. Mỗi Nguyên lại được chia thành 3 vận, mỗi vận kéo dài khoảng 20 năm. Mặt khác, cổ nhân còn định ra Tam Nguyên là:

Thượng Nguyên: bao gồm 3 vận 1, 2, 3.
Trung Nguyên: bao gồm 3 vận 4, 5, 6.
Hạ Nguyên: bao gồm 3 vận 7, 8, 9.

Như vậy, Tam Nguyên Cửu Vận tức là 3 Nguyên: Thượng, Trung, Hạ, trong đó bao gồm 9 Vận, từ Vận 1 tới Vận 9. Tổng cộng là chu kỳ 180 năm, cứ từ Vận 1 (bắt đầu vào năm GIÁP TÝ) đi hết 3 Nguyên (tức 9 Vận) rồi lại trở về Vận 1 Thượng Nguyên lúc ban đầu. Cứ như thế xoay chuyển không ngừng (không phụ thuộc vào việc có tính năm nhuận hay không). Còn sở dĩ người xưa lại dùng chu kỳ 180 năm (tức Tam Nguyên Cửu Vận) làm mốc xoay chuyển của thời gian là vì các hành tinh trong Thái Dương hệ cứ sau 180 năm lại trở về cùng nằm trên 1 đường thẳng. Đó chính là năm khởi đầu cho Vận 1 của Thượng Nguyên. Dùng đó làm mốc để tính thời gian, người ta có thể suy ra Tam Nguyên Cửu Vận gần đây nhất là:

THƯỢNG NGUYÊN và chu kỳ Vận

Vận 1, vận 2, vận 3 là những năm nào trong chu kỳ Thượng Nguyên?

Vận 1: từ năm 1864 – 1883
Vận 2: từ năm 1884 – 1903
Vận 3: từ năm 1904 – 1923

TRUNG NGUYÊN và chu kỳ Vận

Vận 4, vận 5, vận 6 là những năm nào trong chu kỳ Trung Nguyên?

Vận 4: từ năm 1924 – 1943
Vận 5: từ năm 1944 – 1963
Vận 6: từ năm 1964 – 1983

HẠ NGUYÊN và chu kỳ Vận

Vận 7, vận 8, vận 9 là những năm nào trong chu kỳ Hạ Nguyên?

Vận 7: từ năm 1984 – 2003
Vận 8: từ năm 2004 – 2023
Vận 9: từ năm 2024 – 2043

Như vậy, năm 2043 là năm cuối cùng của Vận 9 trong chu kỳ Hạ Nguyên và chu kỳ mới sẽ bắt đầu. Tức là hết vận 9 sẽ lặp lại từ THƯỢNG NGUYÊN Vận 1 là năm 2044. Để hiểu rõ hơn và tham khảo chu kỳ Tam Nguyên Cửu Vận bất kỳ bạn có thể sử dụng công tra cứu đã chia sẻ trong bài.

Tính Chu Kỳ Tam Nguyên năm bất kỳ?
Tính Chu Kỳ Tam Nguyên năm bất kỳ?

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×