Cách tính chính xác thời điểm giao 24 tiết khí của năm bất kỳ?

Để xác định 24h tiết khí và thời gian chuyển tiết hàng năm thông thường phải thực hiện các phép tính toán liên quan tới năm + kinh độ mặt trời (KĐMT) khá phức tạp. Công cụ sau sẽ hỗ trợ bạn tra cứu chính xác ngày, giờ, KĐMT và các thông tin liên quan tới tiết khí.

Có thể bạn quan tâm: cách tính và tra cứu chính xác thông tin tiết khí.

Hỗ trợ xem thời điểm giao tiết khí từ năm 0-6000

Nguồn tài liệu & công thức của tác giả Hồ Ngọc Đức: https://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/tietkhi.html

Cách tính chính xác thời điểm của 24 tiết khí
Cách tính chính xác thời điểm của 24 tiết khí

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×