PolyXGO Plugins

Mô tả tính năng, ghi chú các tính năng PolyXGO Plugins (PolyXGO Offers Coupons) hỗ trợ để soạn thảo nội dung làm web/ blog liên quan tới chia sẻ thông tin khuyến mãi, ưu đãi, mã giảm giá mua sắm online tiết kiệm hơn.

Pin Manager

Việc quản lý hiệu quả trong WordPress là một yếu tố quan trọng giúp người

Poly Comments

Widget hỗ trợ hiển thị bình luận gần đây trên sidebar. Hỗ trợ avatar/Gravatar và

Hiển thị class icon có tính lặp lại

Khi nội dung hiển thị bạn cần dùng danh sách icon PXG Utilities plugin hỗ

Block nội dung dùng blockquote cite tối ưu Top 0 Google

Tiện ích hỗ trợ tối ưu các đoạn nội dung sử dụng blockquote, trích dẫn

Dữ liệu địa chỉ hệ thống cửa hàng

Tính năng cũng cấp dữ liệu và hỗ trợ hiển thị tên, email, số điện

Hướng dẫn tính năng tính tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh

Tính năng hỗ trợ tra cứu tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh.

Plugin PXG Utilities

Plugin hỗ trợ các tính năng soạn thảo nội dung trên WordPress site. Để sử

Tích hợp & tùy biến tabs cho WooCommerce

Mặc định woocommerce chỉ hỗ trợ cơ bản các tab chính gồm: Description, Reviews, Additional

PXG WooCommerce Custom Fields

Plugin hỗ trợ tùy biến thêm trường dữ liệu cho sản phẩm WooCommerce, đáp ứng

Plugin hiển thị slide, gallery WooCommerce

Plugin khi kích hoạt hỗ trợ hiển thị các gallery ảnh sản phẩm WooCommerce dạng

Hướng dẫn sử dụng, cấu hình plugin PXG Banners

Plugin PXG Banners hỗ trợ quản lý hiển thị banner tùy chỉnh, , nhà cung

Hiển thị mã giảm giá tự động từ ACCESSTRADE

Hiện tại ACCESSTRADE đã hỗ trợ mã giảm giá tự động một số đơn vị

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×