Danh sách một số tên miền cần bán. Bạn có nhu cầu sử dụng tên miền nào thì liên hệ blog nhé!

HocViec.com
5,000,000vnđ
Vĩnh viễn: domain.
  • Tên miền phù hợp với web/ blog về đào tạo, việc làm, hướng dẫn.
  • Nhận xây dựng, phát triển tính năng website theo yêu cầu. Chi phí thỏa thuận.
Liên Hệ
PhongThuyNhanSinh.com
20,000,000vnđ
Vĩnh viễn: domain + source, plugins.
  • Xem site: PhongThuyNhanSinh.com
  • Phù hợp phát triển web/ blog về Phong Thủy: đào tạo, hướng dẫn học phong thủy, tra cứu ngày đẹp, tra cứu lá số bát tự,…
  • Tính năng các plugins vẫn được phát triển, cập nhật theo thời gian. Chỉ dữ liệu diễn giải là tùy thuộc vào việc cung ứng nội dung lá số, kinh nghiệm riêng của từng trường phái phong thủy.
  • Nhận xây dựng, thiết kế website Phong Thủy, các tính năng thêm theo yêu cầu. Chi phí thỏa thuận.
Liên Hệ