Poly Comments

Widget hỗ trợ hiển thị bình luận gần đây trên sidebar. Hỗ trợ avatar/Gravatar và thông tin thảo luận từ đọc giả, khách hàng.
Poly Comments
Mục: Plugins
Mã nguồn: CSS, JavaScript
 • Support displaying a list of responses to blog posts.
 • Support displaying Gravatar and response information.
 • Display a verified label for responses from the admin.
 • Customizable avatar frame.
 • Adjust the size of the response frame.

= v2.0.0 (25 tháng 5, 2024) =

UPDATED

 • Đổi tên plugin `Polygon Recent Comments With Avatar` thành `Poly Comments` để phù hợp hơn cho các tính năng tích hợp các phiên bản mới.
 • Thay đổi cấu trúc plugin để tiện tích hợp tính năng, đáp ứng tính tương thích trên các giao diện khác nhau.
 • Bổ sung shortcode `[poly_recent_comments]` hỗ trợ các thuộc tính hiển thị bình luận trong nội dung bài viết, widgets,…
v1.0.4 (25 tháng 5, 2024)
UPDATED
 • Tùy chỉnh định dạng ngày và giờ. Mặc định là ngày và giờ hệ thống.
 • Hiển thị dấu nhãn xác thực cho tài khoản administrator.
CHANGED
 • Thay đổi lựa chọn bố cục avatar để trực quan hơn.
 • Hỗ trợ hiển thị Gravatar không đồng bộ mà không ảnh hưởng đến hiệu suất trang web khi có nhiều bình luận.
v1.0.3 (25 tháng 5, 2024)
UPDATED
 • Điều chỉnh lại cấu trúc plugin cho phần tích hợp phiên bản mở rộng các tính năng tiếp theo.
FIXED
 • Sửa lỗi nhập các trường thông tin kiểu số gây lỗi khi nhập kiểu chuỗi.
 • Điều chỉnh hàm cắt nội dung comment, sửa lỗi ngắt không đúng làm sai nghĩa từ ngữ.
Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×