Hiển thị class icon có tính lặp lại

Khi nội dung hiển thị bạn cần dùng danh sách icon PXG Utilities plugin hỗ trợ và có tính lặp lại thì có thể sử dụng thuộc tính loop của shortcode:

[pxg_ico]

Hoặc sử dụng Icon trong danh sách Utilities trên thanh soạn thảo nội dung.

Bài viết sử dụng tính năng này: https://polyxgo.com/ty-le-va-xac-xuat-cac-the-khi-mo-ruong-coin-master/

Hiển thị icon ngôi sao

Số lượng 1:

Số lượng 2:  

Số lượng 3:   

Số lượng 4:    

Số lượng 5:     

Shortcode sử dụng

[pxg_ico loop="1" icon_class="fa fa-star animated-hover faa-bounce red"]

loop: là giá trị số lượng icon được lặp lại.

Hiển thị có thể kết hợp cùng hiệu ứng

Hiển thị 8 icon bánh răng quay vòng tròn

       

Shortcode sử dụng

[pxg_ico loop="8" url="" icon_class="dashicons dashicons-admin-generic animated faa-spin" target="_self" rel="" style="color:blue"]

Hiển thị 12 icon mũi tên hiệu ứng passing

           

Shortcode sử dụng

[pxg_ico url="" loop="12" icon_class="fa fa-angle-right animated faa-passing fa-3x" target="_self" rel="" style="color:green"]

Hiển thị 96 icon trái tim

                                                                                               

Shortcode sử dụng

[pxg_ico url="" loop="96" icon_class="fa fa-heart animated faa-tada" target="_self" rel="" style="color:#FC0000"]

 

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×