Hướng dẫn AutoGenerateVideo

Tính năng chính

 • Hỗ trợ tạo hàng loạt video tự động từ dữ liệu: hình ảnh, video, âm thanh, nội dung.
 • Hỗ trợ tạo và quản lý template cấu hình cho từng nhóm video. Ví dụ: template video kênh youtube, template video tiktok, template video reels trích dẫn,…
 • Hỗ trợ cài đặt video intro, outro & watermark và các thiết lập khác cho video đầu ra theo template cấu hình đã chọn.
 • Ứng dụng tự động điều chỉnh thời gian cho ra video kết quả có sự đồng nhất các thành phần: video nền, ảnh nền, nhạc nền, nội dung hiển thị.
 • Thông báo về email khi video hoàn tất. Tính năng phù hợp khi bạn treo phần mềm trên VPS hoặc máy tính khác có kết nối internet.

Các bước thao tác

 • Bước 1: Tạo và thiết lập template video để sử dụng: cấu trúc thông tin tiêu đề, tags, comments, video intro & outro,… tự động cho danh sách video đầu ra.
 • Bước 2: Chọn dữ liệu hình ảnh và video làm nền đầu vào.
 • Bước 3: Chọn dữ liệu nội dung đầu vào. Ứng dụng hỗ trợ các định dạng dữ liệu có cấu trúc sau:
  1. Trích dẫn xuất từ PXGQuotes (*.json) có cấu trúc để tạo video trích dẫn tự động:

  [{"category":"Age","author":"Zeresenay Alemseged","description":"At age three, if you have a still-growing brain, it's a human behavior. In chimps, by age three, the brain is formed over 90 percent. That's why they can cope with their environment very easily after birth - faster than us, anyway. But in humans, we continue to grow our brains. That's why we need care from our parents."},{"category":"Age","author":"Chelsea Clinton","description":"Millennials regularly draw ire for their cell phone usage. They're mobile natives, having come of age when landlines were well on their way out and payphones had gone the way of dinosaurs. Because of their native fluency, Millennials recognize mobile phones can do a whole lot more than make calls, enable texting between friends or tweeting."}]

  2. Định dạng nội dung tập tin *.txt thông thường:

  Copy
  Đoạn văn mô tả, câu trích dẫn

  3. Định dạng nội dung tập tin có cấu trúc kết xuất ra như sau:
  Copy
  Đoạn văn mô tả, câu trích dẫn|tên tác giả, nguồn

  Ví dụ: tập tin test 1.txt có nội dung như sau:
  Copy
  If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse.|Jim Rohn

  Khi tool xử lý sẽ đặt tên tác giả Jim Rohn ở cuối câu.

Luồng xử lý

Độ dài video ưu tiên theo độ dài của trích dẫn, đoạn văn. Trong đó:

 • Độ dài đọc hết đoạn hoặc câu văn ít hơn 13 giây sẽ giới hạn là 13 giây. Đối với độ dài trên 13 giây sẽ xử lý ngắt câu theo dấu chấm “.”. Công thức tính thời gian trung bình đọc 1 từ là 0.4s.
 • Độ dài âm thanh nền sẽ tương ứng độ dài trích dẫn, ít hơn độ dài trích dẫn sẽ lặp lại. Ngược lại dài hơn sẽ bị cắt.
 • Độ dài video nền sẽ tương ứng độ dài trích dẫn, ít hơn độ dài trích dẫn sẽ lặp lại. Ngược lại dài hơn sẽ bị cắt.
 • Intro & outro video nếu có xử lý độc lập.

Video hướng dẫn demo

Video kết quả test


Phần mềm tự động tạo Video hàng loạt
Mục:
Mã nguồn: C#
 • Bản thương mại đang trong quá trình hoàn tất...
 • Tăng năng suất tạo video và giảm thời gian làm việc. Bạn chỉ cần tổng hợp dữ liệu đầu vào và treo máy để phần mềm xử lý.
 • Hỗ trợ đầu dữ liệu kết xuất từ phần mềm PXGQuotes.
 • Nhận tích hợp với nguồn dữ liệu kết xuất các bên khác.
 • Nhận tích hợp, phát triển các tính năng tự động liên quan theo yêu cầu. Bạn chỉ cần cung cấp ý tưởng bên mình tư vấn thực hiện.

P/s: nếu đang quan tâm sử dụng phần mềm tự động tạo video hàng loạt. Hoặc phần mềm tạo video từ ảnh,  văn bản một cách hoàn toàn tự động thì phần mềm này sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×