Mô tả tính năng và hướng dẫn PXGQuotes

Ứng dụng hỗ trợ crawl, cung ứng các loại dữ liệu trích dẫn tiếng Anh, tiếng Việt cho ứng dụng tự động tạo trích dẫn Auto Generate Quote’s.

Thông tin & chi phí ứng dụng trên group:  https://www.facebook.com/groups/polyxgo/posts/2906498499650351/

Giao diện PXGQuotes.
Giao diện PXGQuotes.

Đồng bộ dữ liệu

Để đồng bộ tất cả dữ liệu trích dẫn về bạn chọn các danh mục đang cần hoặc tất cả sau đó nhấn “Đồng bộ dữ liệu“.

Xuất dữ liệu

Để xuất dữ liệu bạn chọn các danh mục đang cần hoặc tất cả sau đó nhấn “Xuất“. Dữ liệu xuất ra hiện tại là các tập tin .json và .csv. Đối với dữ liệu CSV thì ở phần pattern bạn có thể kéo thả để sắp xếp vị trí các cột trước khi xuất dữ liệu.

Lưu ý: hiện tại đầu ra dữ liệu sẽ được tích hợp để sử dụng được trên ứng dụng tự động tạo trích dẫn Auto Generate Quote’s. Đối với các yêu cầu đầu ra đặc thù riêng bạn có thể phản hồi để mình hỗ trợ tích hợp.

Video demo sử dụng PXGQuotes

Thảo luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.