Hiển thị dữ liệu lịch sử biến động giá bán sản phẩm

Tính năng hỗ trợ hiển thị các biểu đồ biến động giá bán sản phẩm trong bài viết. Việc phát triển các nội dung bài viết đánh giá sản phẩm, giới thiệu sách,… hay các tính năng cần liệt kê gợi ý các sản phẩm thì bạn có thể áp dụng hướng dẫn này.

Lưu ý: tất cả link chuyển hướng đều tự động tích hợp từ affiliate id của bạn trong cấu hình trong plugin PXG Coupons. Do đó, các liên kết sản phẩm nếu có đều là liên kết gốc từ nhà cung cấp polyxgo tích hợp.

Để sử dụng các tính năng lịch sử giá không qua shortcode bạn dùng nút Lịch sử giá trên thanh công cụ trình soạn thảo.

Một số bài viết tham khảo sử dụng tính năng này trên blog polyxgo:


Plugin xây dựng web blog tra cứu lịch sử giá sản phẩm
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
 • Plugin xây dựng web/ blog có tính năng tra cứu, xem lịch sử tăng/ giảm giá bán sản phẩm.
 • Dữ liệu biểu đồ giá cung ứng hoàn toàn miễn phí từ data.polyxgo.com theo danh sách API mô tả tại đây.
 • Hỗ trợ xây dựng website tương tự lichsugia.vn.
 • Nhận xây dựng web/ blog giảm giá có tính năng tra cứu lịch sử giá + tiện ích chrome tượng tự lichsugia.vn. Tiện ích chrome sẽ viết theo yêu cầu tùy vào mục đích phát triển của bạn, chi phí thỏa thuận. Tham khảo tiện ích xem biểu đồ giá từ LichSuGiaVN.

Lịch sử giá bán theo danh sách link sản phẩm

Shortcode sử dụng

Để tiện sử dụng bạn có thể dùng nút Lịch sử giá  trên trình soạn thảo nội dung thay cho shortcode. Shortcode trong mô tả dưới chỉ mục đích mô tả thuộc tính khi bạn thường sử dụng Hotkeys để chèn tính năng.

[polyxgo_history_prices_chart_collection heading_title="h4" title="Biến động giá {{product_title}} trên {{supplier_name}}" urls="https://tiki.vn/dien-thoai-xiaomi-poco-m3-hang-chinh-hang-p74240829.html_|_https://tiki.vn/may-doc-sach-kindle-paperwhite-gen-10-2019-hang-nhap-khau-p40639597.html_|_https://tiki.vn/may-doc-sach-kindle-paperwhite-gen-4-10th-ban-8gb-2019-hang-chinh-hang-p6597807.html_|_https://tiki.vn/may-tinh-bang-samsung-galaxy-tab-s7-wifi-t870-6gb-128gb-hang-chinh-hang-p83492084.html" display_media="true" is_copyright="true" is_description="false"]

Thuộc tính:

 • heading_title: thẻ heading từ h2->h6 cho tiêu đề sản phẩm.
 • title: tiêu đề sản phẩm tùy chỉnh, hỗ trợ {{product_title}} (trả về tên sản phẩm) và {{supplier_name}} (trả về tên nhà cung cấp).
 • urls: danh sách link sản phẩm cần hiển thị, mỗi link cách nhau bởi dấu _|_. Đối với sản phẩm chưa có trên hệ thống dữ liệu polyxgo sẽ không hiển thị. Tuy nhiên, ở phiên cập nhật tiếp theo polyxgo sẽ xử lý cập nhật dữ liệu này để hiển thị.
 • display_media: true/ false hiển thị ảnh sản phẩm hoặc không.
 • is_copyright: true/ false hiển thị link nofollow tới polyxgo trên dưới biểu đồ hoặc không.
 • is_description: true/ false hiển thị chi tiết sản phẩm nếu có.

Kết quả hiển thị

Hiển thị lịch sử giá bán sản phẩm theo từ khóa

Shortcode sử dụng

[polyxgo_history_prices_search heading_title="h4" type="chart" keywords="sách marketing" header_text="Lịch sử giá bán sản phẩm theo từ khóa Sách Marketing" placeholder="sách marketing, kỹ năng sống,..." is_search_box="true" notice="Nhập từ khóa sản phẩm bạn cần tra cứu biến động giá bán." cols="1" how_much="6" supplier=""]

Thuộc tính:

 • header_text: tiêu đề heading dầu danh sách kết quả hiển thị.
 • type: hiển thị dạng chart (biểu đồ giá) hoặc search dạng cột sản phẩm.
 • heading_title: thẻ heading từ h2->h6 cho tiêu đề sản phẩm khi sử dụng type là chart.
 • title: tiêu đề sản phẩm tùy chỉnh, hỗ trợ {{product_title}} (trả về tên sản phẩm) và {{supplier_name}} (trả về tên nhà cung cấp).
 • keywords: từ khóa tìm kiếm sản phẩm.
 • supplier: đơn vị cung cấp sản phẩm, mặc định sẽ hỗ trợ tất cả. Ngược lại cần chỉ định lấy dữ liệu của các đơn vị nào thì nhập mã code theo tên miền của đơn vị đó. Ví dụ: concung|tiki|fahasa sẽ chỉ hiển thị dữ liệu của các đơn vị này.
 • cols: số sản phẩm hiển thị trên 1 dòng.
 • how_much: số sản phẩm hiển thị, tính toán theo số sản phẩm hiển thị trên 1 dòng (cols).
 • is_copyright: true/ false hiển thị link nofollow tới polyxgo trên dưới biểu đồ hoặc không.
 • is_search_box: true/ false hiển thị khung tìm kiếm hay không.
 • placeholder: nội dung hướng dẫn trong khung tìm kiếm.
 • notice: nội dung ghi chú dưới khung tìm kiếm.

Kết quả hiển thị

Lịch sử giá bán sản phẩm theo từ khóa Sách Marketing

Nhập từ khóa sản phẩm bạn cần tra cứu biến động giá bán.
XEM THÊM

Hiển thị biểu đồ giá sản phẩm dạng Popup

Chèn link embed vào tính năng hiển thị Popup. Bạn sao chép liên kết sản phẩm cần hiển thị theo cấu trúc sau và dùng trong phần shortcode hiển thị PopUp.

Sao chép
https://wikipoly.com/?h=1&a=8&i=1&t=1&embed=https://tiki.vn/may-doc-sach-kindle-paperwhite-gen-10-2019-hang-nhap-khau-p40639597.html

Thuộc tính các biến trên url:

 • embed: là liên kết sản phẩm cần hiển thị biểu đồ giá.
 • ht: tiêu đề hoặc nội dung (hỗ trợ thẻ HTML) hiển thị bền trên biểu đồ giá. Hỗ trợ macro
  {{product_title}}: để hiển thị tên sản phẩm.
  {{date}}: để hiển thị ngày cập nhật giá bán gần nhất.
  Ví dụ: Biểu đồ lịch sử giá bán {{product_title}} {{date}}.
 • t: giá trị là:
  => 1: nếu muốn hiển thị tiêu đề sản phẩm trên biểu đồ.
 • i: giá trị hiển thị ảnh sản phẩm, mặc định là 0:
  => 1: để hiển thị ảnh sản phẩm.
  => 0: không hiển thị ảnh sản phẩm.
 • b: giá trị hiển thị nút chuyển hướng tới đơn vị bán.
  => 1: hiển thị.
  => 0: không hiển thị (mặc định).

Shortcode sử dụng

[polyxgo_popup is_full_width="false" id="ahihi_test_popup_history_price" header_text="Biểu đồ lịch sử giá Tã Dán Sơ Sinh Huggies NB74 (74 Miếng) - Tặng Gói Khăn Ướt Huggies 64 Miếng" anchor_text="Xem lịch sử biến động giá Tã Dán Sơ Sinh Huggies NB74 (74 Miếng) - Tặng Gói Khăn Ướt Huggies 64 Miếng" html_content="https://polyxgo.com/?r=ex&h=1&a=8&i=1&t=1&embed=https://tiki.vn/ta-da-n-so-sinh-huggies-nb74-74-mie-ng-tang-goi-khan-uot-huggies-64-mieng-p68697368.html" size="modal-lg" close_button_text="ĐÓNG" is_iframe="true" iframe_height="420"]

Kết quả hiển thị

Xem lịch sử biến động giá Tã Dán Sơ Sinh Huggies NB74 (74 Miếng) - Tặng Gói Khăn Ướt Huggies 64 Miếng

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×