Hiển thị dữ liệu lịch sử biến động giá bán sản phẩm

Tính năng hỗ trợ hiển thị các biểu đồ biến động giá bán sản phẩm trong bài viết. Việc phát triển các nội dung bài viết đánh giá sản phẩm, giới thiệu sách,… hay các tính năng cần liệt kê gợi ý các sản phẩm thì bạn có thể áp dụng hướng dẫn này.

Lưu ý: tất cả link chuyển hướng đều tự động tích hợp từ affiliate id của bạn trong cấu hình trong plugin PXG Coupons. Do đó, các liên kết sản phẩm nếu có đều là liên kết gốc từ nhà cung cấp polyxgo tích hợp.

Để sử dụng các tính năng lịch sử giá không qua shortcode bạn dùng nút Lịch sử giá trên thanh công cụ trình soạn thảo.

Một số bài viết tham khảo sử dụng tính năng này trên blog polyxgo:

Lịch sử giá bán theo link sản phẩm tùy chỉnh

Shortcode sử dụng

[polyxgo_history_prices_chart_collection heading_title="h4" title="Biến động giá {{product_title}} trên {{supplier_name}}" urls="https://tiki.vn/dien-thoai-xiaomi-poco-m3-hang-chinh-hang-p74240829.html_|_https://tiki.vn/may-doc-sach-kindle-paperwhite-gen-10-2019-hang-nhap-khau-p40639597.html_|_https://tiki.vn/may-doc-sach-kindle-paperwhite-gen-4-10th-ban-8gb-2019-hang-chinh-hang-p6597807.html_|_https://tiki.vn/may-tinh-bang-samsung-galaxy-tab-s7-wifi-t870-6gb-128gb-hang-chinh-hang-p83492084.html" display_media="true" is_copyright="true" is_description="false"]

Thuộc tính:

 • heading_title: thẻ heading từ h2->h6 cho tiêu đề sản phẩm.
 • title: tiêu đề sản phẩm tùy chỉnh, hỗ trợ {{product_title}} (trả về tên sản phẩm) và {{supplier_name}} (trả về tên nhà cung cấp).
 • urls: danh sách link sản phẩm cần hiển thị, mỗi link cách nhau bởi dấu _|_. Đối với sản phẩm chưa có trên hệ thống dữ liệu polyxgo sẽ không hiển thị. Tuy nhiên, ở phiên cập nhật tiếp theo polyxgo sẽ xử lý cập nhật dữ liệu này để hiển thị.
 • display_media: true/ false hiển thị ảnh sản phẩm hoặc không.
 • is_copyright: true/ false hiển thị link nofollow tới polyxgo trên dưới biểu đồ hoặc không.
 • is_description: true/ false hiển thị chi tiết sản phẩm nếu có.

Kết quả hiển thị

Cài đặt, xây dựng, thiết kế web/blog cá nhân, web affiliate, plugins, chrome extension và code tool theo yêu cầu.

Hiển thị lịch sử giá bán sản phẩm theo từ khóa sản phẩm

Shortcode sử dụng

[polyxgo_history_prices_search heading_title="h4" type="chart" keywords="sách marketing" header_text="Lịch sử giá bán sản phẩm theo từ khóa Sách Marketing" placeholder="sách marketing, kỹ năng sống,..." is_search_box="true" notice="Nhập từ khóa sản phẩm bạn cần tra cứu biến động giá bán." cols="1" how_much="6" supplier=""]

Thuộc tính:

 • header_text: tiêu đề heading dầu danh sách kết quả hiển thị.
 • type: hiển thị dạng chart (biểu đồ giá) hoặc search dạng cột sản phẩm.
 • heading_title: thẻ heading từ h2->h6 cho tiêu đề sản phẩm khi sử dụng type là chart.
 • title: tiêu đề sản phẩm tùy chỉnh, hỗ trợ {{product_title}} (trả về tên sản phẩm) và {{supplier_name}} (trả về tên nhà cung cấp).
 • keywords: từ khóa tìm kiếm sản phẩm.
 • supplier: đơn vị cung cấp sản phẩm, mặc định sẽ hỗ trợ tất cả. Ngược lại cần chỉ định lấy dữ liệu của các đơn vị nào thì nhập mã code theo tên miền của đơn vị đó. Ví dụ: concung|tiki|fahasa sẽ chỉ hiển thị dữ liệu của các đơn vị này.
 • cols: số sản phẩm hiển thị trên 1 dòng.
 • how_much: số sản phẩm hiển thị, tính toán theo số sản phẩm hiển thị trên 1 dòng (cols).
 • is_copyright: true/ false hiển thị link nofollow tới polyxgo trên dưới biểu đồ hoặc không.
 • is_search_box: true/ false hiển thị khung tìm kiếm hay không.
 • placeholder: nội dung hướng dẫn trong khung tìm kiếm.
 • notice: nội dung ghi chú dưới khung tìm kiếm.

Kết quả hiển thị

Lịch sử giá bán sản phẩm theo từ khóa Sách Marketing

Nhập từ khóa sản phẩm bạn cần tra cứu biến động giá bán.
XEM THÊM

Hiển thị biểu đồ giá sản phẩm dạng Popup

Chèn link embed vào tính năng hiển thị Popup.

Sao chép
https://wikipoly.com/?r=ex&h=1&a=8&i=1&t=1&embed=https://tiki.vn/may-doc-sach-kindle-paperwhite-gen-10-2019-hang-nhap-khau-p40639597.html

Xem lịch sử biến động giá Tã Dán Sơ Sinh Huggies NB74 (74 Miếng) - Tặng Gói Khăn Ướt Huggies 64 Miếng

Thảo luận của bạn