Ứng dụng tra cứu tính toán hóa đơn tiền điện dựa theo đơn giá bán điện chính thức từ EVN

Plugin PXG Electricity Calculator hỗ trợ tích hợp ứng dụng tra cứu tính toán tiền điện dựa theo đơn giá bán chính thức từ tập đoàn điện lực EVN. Nội dung sử dụng tính năng này sẽ giúp người dùng tra cứu tiền điện cơ bản bằng cách cung cấp chỉ số điện tiêu thụ cần tính. Ứng với số kWh đầu vào giá điện sẽ được tính theo các bậc tiêu chuẩn quy định từ EVN.


Plugins ước tính hóa đơn tiền điện, tính điện năng tiêu thụ của thiết bị điện
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình plugins.
  • Hỗ trợ xử lý lỗi liên quan tới plugins.
  • Nhận phát triển các tính năng liên quan tới tính toán điện năng, tiền điện,... theo yêu cầu, chi phí thỏa thuận.

Ngoài ra, plugin cũng tích hợp công cụ hỗ trợ ước lượng, tính toán điện năng tiêu thụ, số tiền điện thiết bị tiêu thụ theo ngày, giờ, tháng, năm,… tham khảo chia sẻ: Tiện ích tính toán ước lượng giá điện, điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện.

Công cụ tính số tiền điện sinh hoạt

Trong các nội dung cần sử dụng công cụ tính toán giá điện sinh hoạt bạn có thể sử dụng shortcode sau để tối ưu trải nghiệm tiện ích cho đọc giả có nhu cầu.

Shortcode sử dụng

[pxg_legend_electricity_calculator kwh="468" family="1" header_text="" description="Nhập chỉ số điện tiêu thụ và số hộ vào khung bên dưới, ứng dụng sẽ hỗ trợ bạn tính toán chi phí tiền điện kỳ này dựa trên bảng giá tiền điện chính thức zzzzCURRENTYEARzzzz của tập đoàn điện lực EVN"]

Kết quả hiển thị

Nhập chỉ số điện tiêu thụ và số hộ vào khung bên dưới, ứng dụng sẽ hỗ trợ bạn tính toán chi phí tiền điện kỳ này dựa trên bảng giá tiền điện chính thức 2024 của tập đoàn điện lực EVN
Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
Điện năng tiêu thụ (số điện)
kWh
Số hộ gia đình
hộ
Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT

VAT hỗ trợ CoVid19
Tiền điện

Tiền điện hỗ trợ CoVid19

Số tiền giảm trừ CoVid19
Tiền điện

Tiền điện hỗ trợ CoVid19
Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
Không hỗ trợ 10% CoVid19:
Hỗ trợ 10% CoVid19:

Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

Tiêu thụ bậcSố kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

Hiển thị bảng giá điện sinh hoạt theo đơn giá EVN

Hiển thị bảng giá bán điện sinh hoạt, thông tin này điều chỉnh trong phần quản trị của plugin PXG Electricity Calculator/ Bảng giá điện. Mức giá bán sẽ hiển thị song song giá mới và giá cũ gần nhất, ở mỗi bậc giá số tiền tăng/ giảm so với mức cũ cũng được thể hiện. Để hiển thị bảng này trong các nội dung liên quan chỉ cần gọi shortcode sau.

Shortcode sử dụng

[pxg_legend_electricity_calculator_table_price type="family"]

Kết quả hiển thị

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

(đồng/kWh)

Giá bán hỗ trợ Covid19

(đồng/kWh)

1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1678 1510 (giảm 168)
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1734 1561 (giảm 173)
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2014 1813 (giảm 201)
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2536 2282 (giảm 254)
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2834 2834 (không giảm trừ)
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2927 2927 (không giảm trừ)
2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2461

Hỗ trợ phản hồi đọc giả về chỉ số điện

Ví dụ đọc giả bình luận hỏi

“nhà ình ở trong khu resort, số kw dùng trong tháng 4 là 909kw. Mình không hiểu cách tính bậc tiêu thụ điện như thế nào, trong trường hợp này thì tính tiền điện như thế nào? bạn vui lòng giải thích về bậc tiêu thụ với nhé. Xim cảm ơn”

Sử dụng shortcode + nội dung sau để phản hồi

Chào bạn, nhà bạn ở khu resort nhưng có hoạt động kinh doanh không bạn? nếu không thì mức tính điện của bạn vẫn là điện sinh hoạt bạn nha! Với số kwh là 909 nếu chỉ 1 hộ gia đình thì chi phí của bạn như sau:
Lưu ý: nếu bạn đang ký điện trên 1 hộ thì bạn nhập lại số hộ để kiểm tra tiền điện chi trả nhé!

[pxg_legend_electricity_calculator kwh="909" family="1"]

Kết quả hiển thị

Chào bạn, nhà bạn ở khu resort nhưng có hoạt động kinh doanh không bạn? nếu không thì mức tính điện của bạn vẫn là điện sinh hoạt bạn nha! Với số kwh là 909 nếu chỉ 1 hộ gia đình thì chi phí của bạn như sau:
Lưu ý: nếu bạn đang ký điện trên 1 hộ thì bạn nhập lại số hộ để kiểm tra tiền điện chi trả nhé!

Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
Điện năng tiêu thụ (số điện)
kWh
Số hộ gia đình
hộ
Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT

VAT hỗ trợ CoVid19
Tiền điện

Tiền điện hỗ trợ CoVid19

Số tiền giảm trừ CoVid19
Tiền điện

Tiền điện hỗ trợ CoVid19
Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
Không hỗ trợ 10% CoVid19:
Hỗ trợ 10% CoVid19:

Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

Tiêu thụ bậcSố kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

Thông tin phản hồi dạng này hỗ trợ đọc giả tham khảo và tra cứu được về các chỉ số điện và chi phí ước lượng chi trả hàng ngày, tháng của họ. Ứng dụng thực tế được sử dụng để phản hồi thắc mắc của đọc giả về chỉ số điện tiêu thụ tại “Bảng giá điện sinh hoạt 2024”.

Ứng dụng plugin thực tế

Plugin được ứng dụng thực tế vào việc tối ưu nội dung trong bài viết về giá điện sinh hoạt, giá điện sản xuất, giá điện kinh doanh 2024 tại: https://polyxgo.com/bang-gia-dien-sinh-hoat-kinh-doanh-san-xuat-chinh-thuc/

Trong nội dung đó các phần phản hồi đọc giả đều sử dụng tính năng của shortcode trên ứng với số điện tiêu thụ mà đọc giả hỏi để một cách hoàn toàn tự động.

Plugins ước tính hóa đơn tiền điện, tính điện năng tiêu thụ của thiết bị điện
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình plugins.
  • Hỗ trợ xử lý lỗi liên quan tới plugins.
  • Nhận phát triển các tính năng liên quan tới tính toán điện năng, tiền điện,... theo yêu cầu, chi phí thỏa thuận.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×