Tiện ích tính toán ước lượng giá điện, điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện

Đối với những nội dung, bài viết đánh giá (review so sánh công suất hoặc điện năng tiêu thụ), hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện, điện gia dụng, máy lạnh, laptop,… thì có thể gợi ý tính toán điện năng tiêu thụ, số tiền điện sử dụng thiết bị hàng tháng là điều cần thiết tăng trải nghiệm đọc giả.

Plugin PXG Electricity Calculator ngoài hỗ trợ tra cứu hóa đơn tiền điện thì còn hỗ trợ tính toán ước lượng giá điện, điện năng tiêu thụ của bất cứ thiết bị điện nào có chỉ số BTU, kWh dựa trên số giờ, số ngày sử dụng thiết bị,… Hỗ trợ tính năng short phản hồi kết quả tra cứu điện năng cho đọc giả.

Tính năng này đặc biệt có hiệu quả đối với khách hàng có nhu cầu mua sắm hàng điện tử, gia dụng nhưng đang đắn đo về số lượng điện năng tiêu thụ giữa các thiết bị. Trên thực tế con số này có thể không nhiều nhưng việc sử dụng thiết bị năm này qua năm khác thì chi phí tiền điện cũng có khả năng rất lớn.


Plugins ước tính hóa đơn tiền điện, tính điện năng tiêu thụ của thiết bị điện
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình plugins.
  • Hỗ trợ xử lý lỗi liên quan tới plugins.
  • Nhận phát triển các tính năng liên quan tới tính toán điện năng, tiền điện,... theo yêu cầu, chi phí thỏa thuận.

Tiện ích tra cứu tiền điện tiêu thụ thiết bị

Shortcode sử dụng

[pxg_legend_electricity_calculator_equipment wh_equipment_fan="" kwh_equipment="168" btu_equipment="" equipment="thiết bị" time_used="24" day_used="30" style="margin:8px 0px;padding:4px;margin:8px 0px;padding: 8px;border: 1px dashed #000000;background: #fff8f8;color: black;" description="Giá điện sinh hoạt bậc {{electric_step}} mới nhất hiện tại: {{electric_price}} đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT).
Số điện {{equipment}} sử dụng hàng ngày sẽ là: ({{kwh_equipment}} Wh + {{kwh_equipment_fan}} Wh/1000) * {{time_used}}h = {{kwh_used}} kWh.
Số tiền chi trả hàng ngày là {{kwh_used}} kWh * {{electric_price}} = {{pay_per_day}}
Số điện sử dụng trong {{day_used}} ngày là: {{kwh_used}} kWh * {{day_used}} = {{kwh_used_totals}} kWh
Số tiền điện chi trả là: {{kwh_used_totals}} kWh * {{electric_price}} = {{pay}}
10% thuế giá trị gia tăng: {{vat}}
Số tiền điện chi trả + 10% VAT là: {{pay_vat}}" input="true" is_btu="true"]

Kết quả hiển thị

Người dùng khi sử dụng ứng dụng chỉ cần cung cấp thông tin chỉ số thiết bị, thời gian sử dụng. Sau đó, tiện ích sẽ tự động tính toán số tiền điện thanh toán cho thiết bị ứng với thời gian sử dụng đó. Tiện ích này hỗ trợ mọi người cân nhắc về chi phí sử dụng điện hàng tháng khi mua sắm thiết bị, ước lượng được tổng số tiền điện sinh hoạt có thể sẽ phải chi trả,…

giờ sử dụng/1 ngày
ngày sử dụng
Wh (công suất thiết bị watt/ giờ)
Wh (tổng công suất phụ kiện watt/ giờ. Ví dụ: máy lạnh có quạt gió công suất ~200Wh~250Wh)
BTU (Công suất nhiệt BTU đối với các thiết bị máy lạnh, máy điều hoà, nhập nếu không rõ công suất tiêu thụ điện của thiết bị)

Giá điện sinh hoạt bậc 1 mới nhất hiện tại: 1678 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT).
Số điện thiết bị sử dụng hàng ngày sẽ là: (168 Wh + 0 Wh/1000) * 24h = 4.032 kWh.
Số tiền chi trả hàng ngày là 4.032 kWh * 1678 = 6766
Số điện sử dụng trong 30 ngày là: 4.032 kWh * 30 = 120.96 kWh
Số tiền điện chi trả là: 120.96 kWh * 1678 = 202980
10% thuế giá trị gia tăng: 20298
Số tiền điện chi trả + 10% VAT là: 223278

Sử dụng shortcode để hiển thị kết quả

Tính năng hỗ trợ chỉ hiển thị kết quả điện năng tiêu thụ trong bài viết hoặc trả lời câu hỏi của đọc giả.

Ví dụ đọc giả bình luận hỏi:

“Công suất tiêu thụ tủ lạnh nhà mình ghi là ~ 0.89 kW/ngày thì ước lượng tiền điện thế nào hàng tháng vậy ạ”

Sử dụng shortcode + nội dụng sau để trả lời

Với công suất là 890w/ ngày thì mỗi giờ tiêu thụ khoảng 890/24=37.08wh thì điện năng tiêu thụ và chi phí tiền điện tủ lạnh của bạn như sau:

[pxg_legend_electricity_calculator_equipment kwh_equipment="37.08" equipment="tủ lạnh" time_used="24" day_used="30" style="border:1px solid #fc0000" input="false" description="Giá điện sinh hoạt bậc {{electric_step}} mới nhất hiện tại: {{electric_price}} đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT).
Số điện {{equipment}} tiêu thụ hàng ngày ({{time_used}} giờ sử dụng) sẽ là: ({{kwh_equipment}} kWh/1000) * {{time_used}} giờ = {{kwh_used}} kWh.
Số tiền điện mỗi ngày sẽ chi trả {{kwh_used}} kWh * {{electric_price}} = {{pay_per_day}}
Số điện tiêu thụ hàng tháng ({{day_used}} ngày): {{day_used}} * {{kwh_used}} kWh = {{kwh_used_totals}} kWh
Số tiền điện hàng tháng ({{day_used}} ngày): {{kwh_used_totals}} kWh * {{electric_price}} = <strong>{{pay}}</strong>
Thuế VAT 10%: {{vat}}
Tổng tiền + 10% VAT thanh toán hàng tháng tham khảo: <strong>{{pay_vat}}</strong>
"]

Kết quả hiển thị

Với công suất là 890w/ ngày thì mỗi giờ tiêu thụ khoảng 890/24=37.08wh thì điện năng tiêu thụ và chi phí tiền điện tủ lạnh của bạn như sau:

Giá điện sinh hoạt bậc 1 mới nhất hiện tại: 1678 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT).
Số điện tủ lạnh tiêu thụ hàng ngày (24 giờ sử dụng) sẽ là: (37.08 kWh/1000) * 24 giờ = 0.88992 kWh.
Số tiền điện mỗi ngày sẽ chi trả 0.88992 kWh * 1678 = 1493
Số điện tiêu thụ hàng tháng (30 ngày): 30 * 0.88992 kWh = 26.6976 kWh
Số tiền điện hàng tháng (30 ngày): 26.6976 kWh * 1678 = <strong>44790</strong>
Thuế VAT 10%: 4479
Tổng tiền + 10% VAT thanh toán hàng tháng tham khảo: <strong>49269</strong>

Ứng dụng tiện ích

Hiện tại ứng dụng được tích hợp để phát triển 1 số nội dung liên quan tới tại blog PolyXGO. Bạn có thể tham khảo để hiểu rõ hơn về tính thực tế của tiện ích trong tối ưu hóa nội dung nhé!

Plugins ước tính hóa đơn tiền điện, tính điện năng tiêu thụ của thiết bị điện
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình plugins.
  • Hỗ trợ xử lý lỗi liên quan tới plugins.
  • Nhận phát triển các tính năng liên quan tới tính toán điện năng, tiền điện,... theo yêu cầu, chi phí thỏa thuận.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×