Hiển thị lịch diễn ra ngày lễ kỷ niệm số năm chu kỳ trước hoặc sau bất kỳ

Tính năng hỗ trợ hiển thị dạng bảng lịch diễn ra theo 1 chu kỳ số năm trước và sau bất kỳ. Bảng liệt kê sẽ hỗ trợ bạn tối ưu một số nội dung tự động giúp người dùng tra cứu thêm thông tin về thời điểm đã và sẽ diễn ra của 1 ngày lễ bất kỳ, lấy năm đang xem làm cột mốc.

Việc kết hợp tính năng này cùng với các tính năng khác như: tự động tính số năm đã trôi quađồng hồ đếm ngược thời điểm của một ngày lễ kỷ niệm có thể sẽ hỗ trợ bạn tạo ra những nội dung hoàn toàn tự động.


Plugins PXG Celebration Pro hỗ trợ tính toán hiển thị lịch kỷ niệm diễn ra hàng năm
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Lưu ý đây là bản pro không phải bản được chia sẻ free cùng bộ plugin làm blog mã giảm giá pxg coupons.
  • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình plugins lên web/ blog.
  • Hỗ trợ xử lý lỗi liên quan tới plugins.
  • Nhận tích hợp, phát triển các tính năng liên quan tới plugin theo yêu cầu, chi phí thỏa thuận.

PXG Celebration

Ví dụ mình thiết lập nội dung hiển thị ngày Black Friday với chu kỳ 3 năm trước đó tính từ năm nay và 10 năm sau đó. Chu kỳ số năm hiển thị này có thể thay đổi: 10, 20, 100 năm,… tùy vào mục đích phát triển nội dung.

Shortcode sử dụng

[pxg_celebration_date header="<h4>Lịch diễn ra ngày {{celebration_name}} từ năm {{from}} tới năm {{to}}</h4>" name="Black Friday" solar_or_lunar="solar" month="11" index_day="4" index_day_name="Friday" type="table" location="vi_VN" back_year="3" next_year="10" table_text_when="Diễn ra...?" table_content_when="{{celebration_name}} năm {{year}}" table_text_date="Ngày" table_content_date="{{full_date}}" table_text_day_of_the_week="Ngày trong tuần" table_text_days_away="Diễn ra" table_content_days_away="trong {{count_down}} ngày nữa"]

Bảng kết quả hiển thị

Lịch diễn ra ngày Black Friday từ năm 2020 tới năm 2033

Diễn ra...? Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Black Friday năm 2020 27/11/2020 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2021 26/11/2021 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2022 25/11/2022 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2023 24/11/2023 Thứ 6 trong 299 ngày nữa
Black Friday năm 2024 22/11/2024 Thứ 6 trong 663 ngày nữa
Black Friday năm 2025 28/11/2025 Thứ 6 trong 1034 ngày nữa
Black Friday năm 2026 27/11/2026 Thứ 6 trong 1398 ngày nữa
Black Friday năm 2027 26/11/2027 Thứ 6 trong 1762 ngày nữa
Black Friday năm 2028 24/11/2028 Thứ 6 trong 2126 ngày nữa
Black Friday năm 2029 23/11/2029 Thứ 6 trong 2490 ngày nữa
Black Friday năm 2030 22/11/2030 Thứ 6 trong 2854 ngày nữa
Black Friday năm 2031 28/11/2031 Thứ 6 trong 3225 ngày nữa
Black Friday năm 2032 26/11/2032 Thứ 6 trong 3589 ngày nữa
Black Friday năm 2033 25/11/2033 Thứ 6 trong 3953 ngày nữa
Cài đặt, xây dựng, thiết kế web/blog cá nhân, web affiliate, plugins, chrome extension và code tool theo yêu cầu.

PXG Celebration Pro

Tính năng bản pro được xử lý thêm phần kết nối dữ liệu ngày kỷ niệm tự động từ data.polyxgo.com. Dữ liệu này tổng hợp hầu hết thông tin về những ngày lễ kỷ niệm của các quốc gia và cập nhật liên tục.

Hỗ trợ hiển thị phần tra cứu ngày hiện tại có những ngày nào đặc biệt, thông tin mô tả cơ bản => thông tin mô tả chi tiết tùy chỉnh theo nhu cầu phát triển nội dung cũng được hỗ trợ kết nối dựa vào mã code ngày kỷ niệm, hỗ trợ bạn hiển thị nội dung tùy chỉnh của mình dựa vào nội dung bài viết.

Một số bài viết sử dụng tính năng này

Plugins PXG Celebration Pro hỗ trợ tính toán hiển thị lịch kỷ niệm diễn ra hàng năm
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Lưu ý đây là bản pro không phải bản được chia sẻ free cùng bộ plugin làm blog mã giảm giá pxg coupons.
  • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình plugins lên web/ blog.
  • Hỗ trợ xử lý lỗi liên quan tới plugins.
  • Nhận tích hợp, phát triển các tính năng liên quan tới plugin theo yêu cầu, chi phí thỏa thuận.

Lịch diễn ra Ngày Kỷ Niệm hàng năm theo chu kỳ tự động.
Lịch diễn ra Ngày Kỷ Niệm hàng năm theo chu kỳ tự động.

Trả lời