Hiển thị lịch diễn ra ngày lễ kỷ niệm số năm chu kỳ trước hoặc sau bất kỳ

Tính năng hỗ trợ hiển thị dạng bảng lịch diễn ra theo 1 chu kỳ số năm trước và sau bất kỳ. Bảng liệt kê sẽ hỗ trợ bạn tối ưu một số nội dung tự động giúp người dùng tra cứu thêm thông tin về thời điểm đã và sẽ diễn ra của 1 ngày lễ bất kỳ, lấy năm đang xem làm cột mốc.

Việc kết hợp tính năng này cùng với các tính năng khác như: tự động tính số năm đã trôi quađồng hồ đếm ngược thời điểm của một ngày lễ kỷ niệm có thể sẽ hỗ trợ bạn tạo ra những nội dung hoàn toàn tự động.


Plugins PXG Celebration Pro hỗ trợ tính toán hiển thị lịch kỷ niệm diễn ra hàng năm
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
 • Lưu ý đây là bản pro không phải bản được chia sẻ free cùng bộ plugin làm blog mã giảm giá pxg coupons.
 • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình plugins lên web/ blog.
 • Hỗ trợ xử lý lỗi liên quan tới plugins.
 • Nhận tích hợp, phát triển các tính năng liên quan tới plugin theo yêu cầu, chi phí thỏa thuận.

PXG Celebration

Ví dụ mình thiết lập nội dung hiển thị ngày Black Friday với chu kỳ 3 năm trước đó tính từ năm nay và 10 năm sau đó. Chu kỳ số năm hiển thị này có thể thay đổi: 10, 20, 100 năm,… tùy vào mục đích phát triển nội dung.

Shortcode sử dụng

[pxg_celebration_date header="<h4>Lịch diễn ra ngày {{celebration_name}} từ năm {{from}} tới năm {{to}}</h4>" name="Black Friday" solar_or_lunar="solar" month="11" index_day="4" index_day_name="Friday" type="table" location="vi_VN" back_year="3" next_year="10" table_text_when="Diễn ra...?" table_content_when="{{celebration_name}} năm {{year}}" table_text_date="Ngày" table_content_date="{{full_date}}" table_text_day_of_the_week="Ngày trong tuần" table_text_days_away="Diễn ra" table_content_days_away="trong {{count_down}} ngày nữa"]

Bảng kết quả hiển thị

Lịch diễn ra ngày Black Friday từ năm 2021 tới năm 2034

Hiển thị lịch diễn ra ngày lễ kỷ niệm số năm chu kỳ trước hoặc sau bất kỳ
Diễn ra...? Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Black Friday năm 2021 26/11/2021 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2022 25/11/2022 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2023 24/11/2023 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2024 22/11/2024 Thứ 6 trong 214 ngày nữa
Black Friday năm 2025 28/11/2025 Thứ 6 trong 585 ngày nữa
Black Friday năm 2026 27/11/2026 Thứ 6 trong 949 ngày nữa
Black Friday năm 2027 26/11/2027 Thứ 6 trong 1313 ngày nữa
Black Friday năm 2028 24/11/2028 Thứ 6 trong 1677 ngày nữa
Black Friday năm 2029 23/11/2029 Thứ 6 trong 2041 ngày nữa
Black Friday năm 2030 22/11/2030 Thứ 6 trong 2405 ngày nữa
Black Friday năm 2031 28/11/2031 Thứ 6 trong 2776 ngày nữa
Black Friday năm 2032 26/11/2032 Thứ 6 trong 3140 ngày nữa
Black Friday năm 2033 25/11/2033 Thứ 6 trong 3504 ngày nữa
Black Friday năm 2034 24/11/2034 Thứ 6 trong 3868 ngày nữa

PXG Celebration Pro

Tính năng bản pro được xử lý thêm các tính năng:

 • Tách phần phần quản lý danh sách ngày lễ kỷ niệm, mô tả chính tại 1 web/ blog chính.
 • Các web/ blog khác sử dụng plugin kết nối dữ liệu với web chính và hiển thị nội dung theo cấu trúc tùy chỉnh. Dữ liệu này tổng hợp hầu hết thông tin về những ngày lễ kỷ niệm của các quốc gia.
 • Hỗ trợ hiển thị phần tra cứu ngày hiện tại có những ngày nào đặc biệt, thông tin mô tả cơ bản.

Một số bài viết sử dụng tính năng này

Plugins PXG Celebration Pro hỗ trợ tính toán hiển thị lịch kỷ niệm diễn ra hàng năm
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
 • Lưu ý đây là bản pro không phải bản được chia sẻ free cùng bộ plugin làm blog mã giảm giá pxg coupons.
 • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình plugins lên web/ blog.
 • Hỗ trợ xử lý lỗi liên quan tới plugins.
 • Nhận tích hợp, phát triển các tính năng liên quan tới plugin theo yêu cầu, chi phí thỏa thuận.

Lịch diễn ra Ngày Kỷ Niệm hàng năm theo chu kỳ tự động.
Lịch diễn ra Ngày Kỷ Niệm hàng năm theo chu kỳ tự động.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×