Xem lịch sử giá sản phẩm tăng/ giảm

Hiển thị đồng hồ đếm ngược tới 1 thời điểm trong tương lai và lặp lại

Tính năng tự động này đặc biệt hữu ích trong quá trình phát triển nội dung mà bạn có nhắc tới các mốc thời điểm trong tương lai, có tính lặp lại hàng năm như ngày lễ hội mua sắm, sinh nhật các sàn thương mại điện tử (TMĐT), ngày kỷ niệm như:

Ví dụ sinh nhật Tiki hàng năm rơi vào ngày 19/3 hàng năm và bạn muốn đếm ngược để người dùng biết được còn bao lâu nữa tới sinh nhật Tiki gần nhất tính từ thời điểm họ xem nội dung thì có thể sử dụng tính năng này.
Lưu ý: bạn cũng có thể kết hợp với tính năng này để tính số tuổi sinh nhật, số năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên được tổ chức “Tính số năm đã trôi qua và hiển thị thời điểm tiếp theo của năm hiện tại“.

Sinh nhật Tiki 2023 là ngày mấy?

Shortcode sử dụng hiển thị nội dung đếm ngược

[pxg_legend_time_counter class="pxg_legend_count" date="19/03/zzzzCURRENTYEARzzzz" message="đã qua"]

class: mặc định phải có pxg_legend_count, ngoài ra bạn có thể thêm class css mới do bạn định nghĩa và mỗi class cách nhau bởi dấu khoảng trắng ” “.

date: là chuỗi định dạng ngày/tháng/năm thời điểm sẽ đếm ngược tới trong tương lai. Bạn có thể sử dụng các macro mặc định PXG Utilities hỗ trợ liên quan tới ngày, tháng, năm hiện tại để mang lại hiệu quả tự động hoá, thay đổi nội dung hoàn toàn theo các thời điểm trong tương lai.

message: thông điệp hiển thị khi thời điểm năm hiện tại đã qua.

Kết quả hiển thị 1 số cách áp dụng

Sử dụng đếm ngày đến sinh nhật Tiki năm hiện tại:

[pxg_legend_time_counter class="pxg_legend_count" date="19/03/zzzzCURRENTYEARzzzz" message="đã qua"]

Hiển thị:

Sinh nhật Tiki năm nay: 19/03/2022

Sử dụng đếm ngược năm tiếp teo:

Còn

[pxg_legend_time_counter class="pxg_legend_count" date="19/03/zzzzCURRENTYEARUP1zzzz" message="Đã qua"]
nữa là đến sinh nhật Tiki 2023.

Hiển thị:

Còn 19/03/2023 nữa là đến sinh nhật Tiki 2023.

Sử dụng đếm ngược 2 năm tiếp theo:

Còn

[pxg_legend_time_counter class="pxg_legend_count" date="19/03/zzzzCURRENTYEARUP2zzzz" message="Đã qua"]
nữa là đến sinh nhật Tiki 2024.

Hiển thị:

Còn 19/03/2024 nữa là đến sinh nhật Tiki 2024.

Thảo luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.