Danh sách Macro mặc định plugin PXG Utilities hỗ trợ?

Tính năng tích hợp này hỗ trợ bạn hiển thị đầy đủ ngày, tháng, năm hiện tại hoặc ngày, tháng, năm trong tương lai gần (trước và sau 2 đơn vị) tính từ thời điểm hiện tại người dùng xem nội dung. Việc tối ưu này sẽ giúp bạn phát triển các nội dung có tính tự động và biến thiên thời gian vĩnh viên trong tương lai mà không cần điều chỉnh nhiều giá trị thời gian.

Ngoài các macro mặc định, bạn có thể tạo và sử dụng các macro tùy chỉnh từ tính năng này.

Cấu trúc mặc định sử dụng 4 ký tự _ trước và sau các key dưới. Ví dụ ____KEYNAME____

Sao chép
zzzzOBJECTIDzzzz

Trả về ID bài viết hiện tại: Kết quả ID bài viết này là 126

Sao chép
zzzzTITLEzzzz

Trả về tiêu đề bài viết hiện tại. Kết quả khi áp dụng trong bài chia sẻ này trả về: Danh sách Macro mặc định plugin PXG Utilities hỗ trợ?

Sao chép
zzzzLINKzzzz

Trả về tiêu đề bài viết hiện tại + liên kết chuyển hướng về chính nó. Kết quả khi áp dụng trong bài chia sẻ này trả về: Danh sách Macro mặc định plugin PXG Utilities hỗ trợ?

Sao chép
zzzzDATEzzzz

Hiển thị toàn bộ ngày/tháng/năm hiện tại lúc bạn xem nội dung này. Ví dụ: 22/2/2024

Sao chép
zzzzCURRENTDAYzzzz

Hiển thị ngày ngay bây giờ. Ví dụ: hôm nay ngày 22

Sao chép
zzzzCURRENTDAYUP1zzzz

Hiển thị ngày sau 1 ngày sau ngày hiện tại. Ví dụ: 1 ngày sau ngày 22 là ngày 23

Sao chép
zzzzCURRENTDAYUP2zzzz

Hiển thị ngày sau 2 ngày sau ngày hiện tại. Ví dụ: 2 ngày sau ngày 22 là ngày 24

Sao chép
zzzzCURRENTMONTHzzzz

Hiển thị tháng hiện tại. Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 2

Sao chép
zzzzCURRENTMONTHNAMEzzzz

Hiển thị tên tháng hiện tại. Ví dụ: tháng này là February

Sao chép
zzzzCURRENTMONTHNAMEACRONYMzzzz

Hiển thị tên viết tắt của tháng hiện tại. Ví dụ: tháng này là Feb

Sao chép
zzzzCURRENTMONTHUP1zzzz

Hiển thị tháng sau 1 tháng sau tháng hiện tại. Ví dụ: 1 tháng sau tháng 2 là tháng 3

Sao chép
zzzzCURRENTMONTHUP2zzzz

Hiển thị tháng sau 2 tháng sau tháng hiện tại. Ví dụ: 2 tháng sau tháng 2 là tháng 4

Sao chép
zzzzCURRENTMONTHBACK1zzzz

Hiển thị trước 1 tháng trước tháng hiện tại. Ví dụ: 1 tháng trước tháng 2 là tháng 1

Sao chép
zzzzCURRENTMONTHBACK2zzzz

Hiển thị trước 2 tháng trước tháng hiện tại. Ví dụ: 2 tháng trước tháng 2 là tháng 12

Sao chép
zzzzCURRENTYEARzzzz

Hiển thị năm hiện tại. Ví dụ: năm hiện tại là năm 2024

Sao chép
zzzzCURRENTYEARUP1zzzz

Hiển thị năm sau 1 năm hiện tại. Ví dụ: 1 năm sau năm 2024 là năm 2025

Sao chép
zzzzCURRENTYEARUP2zzzz

Hiển thị năm sau 2 năm hiện tại. Ví dụ: 2 năm sau năm 2024 là năm 2026

Sao chép
zzzzCURRENTYEARBACK1zzzz

Hiển thị năm trước 1 năm, sau năm hiện tại. Ví dụ: 1 năm trước năm 2024 là năm 2023

Sao chép
zzzzCURRENTYEARBACK2zzzz

Hiển thị năm trước 2 năm, sau năm hiện tại. Ví dụ: 2 năm trước năm 2024 là năm 2022

Đối với những ngày tháng trong 1 năm đã kết thúc và muốn tiếp tục nhắc tới thời điểm của năm tiếp theo thì có thể sử dụng shortcode.

Ví dụ thời điểm nhắc tới trong shortcode dưới đây là 18/1/2024 nếu thời điểm này đã qua thì kết quả hiển thị sẽ là năm tiếp theo 2024.

Sử dụng shortcode và các đối số

[pxg_legend_time_upto date="18/1/zzzzCURRENTYEARzzzz" type="year" up="true"]

Kết quả hiển thị là năm tiếp theo khi up giá trị true: 2024

Kết quả hiển thị là năm hiện tại khi up giá trị false: 2024

Trong đó:
date=”18/1/2024”: là ngày tháng năm của ngày kỷ niệm.
type=”year”: hiện tại chỉ hỗ trợ year.
up=”true”: mặc định là true hiển thị năm tiếp theo nếu ngày tháng năm hiện tại đã trôi qua. Ngược lại hiển thị năm hiện tại dù ngày tháng đã qua.

Ví dụ: Ngày Gia Đình Việt Nam 2024 là ngày 28/6/2024 nếu thiết lập đối số:
up=”false” thì qua ngày 29/6 thì năm 2024 được giữ nguyên là 2024
up=”true” hoặc không thiết lập thì qua ngày 29/6 thì năm sẽ là năm tiếp theo 2025

Kết quả tìm kiếm hiển thị top 1 tới 10 Google?

Các nội dung sử dụng tính năng này kết hợp với plugin PXG Celebration có kết quả tìm kiếm từ khoá nằm trong top 10 google. Mặc dù mật độ tìm kiếm và độ khó của các từ khoá dạng này có thể thấp hoặc khác nhau nhưng tối ưu hoá dạng nội dung này cũng sẽ mang lại lượng truy cập nhất định và bạn hoàn toàn không cần phải lo lắng việc phải cập nhật chúng.

Tham khảo hướng dẫn: Tính số năm đã trôi qua và hiển thị thời điểm tiếp theo của năm hiện tại

[pxg_google_search keywords="sinh nhật shopee zzzzCURRENTYEARzzzz ngày mấy?" anchor_text="sinh nhật shopee zzzzCURRENTYEARzzzz ngày mấy?" location_url="" to_domain=" " prefix="" suffix="" icon_class="fa fa-angle-double-right animated faa-horizontal" class="" target="_blank" rel="nofollow" break_line="true"]


[pxg_google_search keywords="sinh nhật lazada zzzzCURRENTYEARUP1zzzz ngày mấy?" anchor_text="sinh nhật lazada zzzzCURRENTYEARUP1zzzz ngày mấy?" location_url="" to_domain=" " prefix="" suffix="" icon_class="fa fa-angle-double-right animated faa-horizontal" class="" target="_blank" rel="nofollow" break_line="true"]


[pxg_google_search keywords="sinh nhật tiki zzzzCURRENTYEARUP1zzzz ngày nào?" anchor_text="sinh nhật tiki zzzzCURRENTYEARUP1zzzz ngày nào?" location_url="" to_domain=" " prefix="" suffix="" icon_class="fa fa-angle-double-right animated faa-horizontal" class="" target="_blank" rel="nofollow" break_line="true"]


[pxg_google_search keywords="sinh nhật sendo zzzzCURRENTYEARUP1zzzz rơi vào thứ mấy?" anchor_text="sinh nhật sendo zzzzCURRENTYEARUP1zzzz rơi vào thứ mấy?" location_url="" to_domain=" " prefix="" suffix="" icon_class="fa fa-angle-double-right animated faa-horizontal" class="" target="_blank" rel="nofollow" break_line="true"]

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×