Tính số năm đã trôi qua và hiển thị thời điểm tiếp theo của năm hiện tại

Tính năng hỗ trợ bạn soạn thảo nội dung tự động liên quan tới ngày lễ kỷ niệm tiếp theo. Việc sử dụng tính năng này sẽ tối ưu hóa 1 cách hoàn toàn tự các thời điểm cụ thể hàng năm mà không cần phải quay lại chỉnh sửa nội dung. Ví dụ: ngày sinh nhật và sinh nhật lần thứ mấy? ứng với năm mấy? thì nếu không tự động thì mỗi năm người quản trị nội dung đều phải ra soát lại nội dung để điều chỉnh ứng với năm đó rất bất tiện và khó kiểm soát.


Plugins PXG Celebration Pro hỗ trợ tính toán hiển thị lịch kỷ niệm diễn ra hàng năm
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
 • Tính năng đang xử lý tích hợp và bán tại:  https://codecanyon.net/user/polyxgo.
 • Lưu ý đây là bản pro không phải bản được chia sẻ free cùng bộ plugin làm blog mã giảm giá pxg coupons.
 • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình plugins lên web/ blog.
 • Hỗ trợ xử lý lỗi liên quan tới plugins.
 • Nhận tích hợp, phát triển các tính năng liên quan tới plugin theo yêu cầu, chi phí thỏa thuận.

Hiển thị thời điểm tương lai

Shortcode sử dụng

Ví dụ hiển thị thông tin ngày sinh nhật Tiki năm gần nhất và số lần kỷ niệm của ngày siêu sale này tính tới thời điểm hiện tại.

[pxg_legend_time_upto date="19/3/zzzzCURRENTYEARzzzz" type="year" up="true" from="2010" template="Sinh nhật Tiki năm nay {{year}} ({{date}}) là sinh nhật lần thứ {{year_old}} tính từ thời điểm thành lập {{from}}"]

Kết quả hiển thị

Sinh nhật Tiki năm nay 2024 (19/3/2024) là sinh nhật lần thứ 14 tính từ thời điểm thành lập 2010

Trong đó các đối số mang ý nghĩa như sau:

date: là thời điểm chính xác diễn ra ngày kỷ niệm, định dạng ngày/tháng/năm. Do kết quả trả về của tính năng là số năm, vì vậy để tối ưu google index tốt nhất nên chọn thời điểm này là 1 ngày gần cuối năm hiện tại. Điều này sẽ cân đối kết quả hiển thị nhu cầu tìm kiếm cho năm hiện tại dù thời điểm diễn ra đã qua rồi. Giá trị đi kèm bắt buộc type=”year” và up=”true”.

type: loại thời điểm tính toán, mặc định hỗ trợ năm là “year”.

up: true/false, nếu true thì năm sẽ làm năm tiếp theo nếu thời điểm đã trôi qua và ngược lại.

from: là năm bắt đầu dịp kỷ niệm, thường là ngày đầu tiên (ngày sinh, khai sinh).

template: là phần định nghĩa nội dung sẽ hiển thị trong đó sử dụng macro {{year}} để trả về năm hiện tại, {{date}} trả về ngày/tháng/năm hiện tại, {{from}} trả về năm bắt đầu và {{year_old}} để trả về số tuổi (lần tổ chức tính từ start_year).

Một số kết quả hiển thị khác

Đếm số năm tuổi của 1 mốc thời điểm

Ngày kỷ niệm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ví dụ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là 5/6/1911. Vậy tính tới năm hiện tại thì đã trải qua bao nhiều năm rồi? Sử dụng tính năng này như sau:

[pxg_legend_time_upto date="5/6/zzzzCURRENTYEARzzzz" type="year" up="true" from="1911" template="Kỷ niệm {{year_old}} năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911 - 5/6/{{year}}"]

[pxg_legend_time_upto date="20/11/zzzzCURRENTYEARzzzz" type="year" up="true" from="1982" template="Lễ kỷ niệm {{year_old}} năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/{{year}}"]

Kết quả hiển thị

Kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911 - 5/6/2024

Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2024

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với tính năng đếm ngược đến mốc thời điểm để tối ưu nhóm nội dung tự động dạng này tốt hơn.

Áp dụng kết hợp

[pxg_legend_time_upto date="5/6/zzzzCURRENTYEARzzzz" type="year" up="true" from="1911" template="Kỷ niệm {{year_old}} năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911 - 5/6/{{year}}"]
. Còn
[pxg_legend_time_counter class="pxg_legend_count" date="5/6/zzzzCURRENTYEARUP1zzzz" message="đã qua"]
nữa là đến ngày kỷ niệm.

Hiển thị

Kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911 - 5/6/2024. Còn 5/6/2025 nữa là đến ngày kỷ niệm.

Nội dung này luôn luôn tịnh tiến trong năm tiếp theo khi chạm mốc 5/6/2024 thì năm 2025 sẽ được tính và đếm ngược.

Ngày kỷ niệm sinh nhật Lazada

Ví dụ khi biết sinh nhật của Lazada là ngày 21/3 hàng năm và ngày bắt đầu là 2012 thì shortcode sau sẽ tự động tính và hiển thị số năm tuổi của đơn vị này 1 cách hoàn toàn tự động hàng năm trong nội dung sử dụng.

[pxg_legend_time_upto date="21/3/zzzzCURRENTYEARzzzz" type="year" up="true" from="2012" template="Ngay sau đây là thông tin tổng hợp ưu đãi nổi bật được blog chọn lọc trong chương trình Sinh nhật Lazada lần {{year_old}} này"]

Kết quả

Ngay sau đây là thông tin tổng hợp ưu đãi nổi bật được blog chọn lọc trong chương trình Sinh nhật Lazada lần 12 này.

Tính tuổi đến năm hiện tại

Ví dụ để tính tuổi của một cá nhân tới năm hiện tại dựa vào ngày sinh có thể áp dụng như sau:

[pxg_legend_time_upto date="8/8/zzzzCURRENTYEARzzzz" type="year" up="true" from="1987" template="Sinh nhật ngày 8/8/{{from}} năm nay {{year_old}} tuổi."]

Kể quả nội dung hiển thị: Sinh nhật ngày 8/8/1987 năm nay 2024 là 37 tuổi.

Ngoài ra, để tính thêm tuổi mụ và các thông tin khác tham khảo bài viết: Hướng dẫn tính năng tính tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh

Ứng dụng vào bài viết


Địa điểm bắn pháo hoa Tết hàng năm? thông thường bạn cần phải cập nhật thông tin về năm mỗi khi bắt đầu ngày 1/1 dương lịch hàng năm và dạng nội dung này cần phải submit index để google có thể đánh dấu nhanh hơn? Tuy nhiên, với tính năng này thì bạn chỉ cần cập nhật, điều chỉnh các thông tin về địa điểm tổ chức bắn pháo hoa thôi, còn số năm thì tính năng tự động đổi.

Sử dụng shortcode:

Giả sử tạo 1 bài viết có tiêu đề là:

 • Danh sách địa điểm bắn pháo hoa Tết
  [pxg_legend_time_upto date="1/1/zzzzCURRENTYEARzzzz" type="year" up="true" from="" template=""]

Với thông số trên thì số năm trong tiêu đề này tự động thay đổi (nhảy lên 1 năm so với năm hiện tại) nếu thời điểm hiện tại đã qua ngày 1/1. Do đó, ngày 1/1 ở đây không phải là thời điểm Tết mà là thời điểm thay đổi dữ liệu (số năm) mới để google index trước, mục đích target vào từ khóa của năm 2024 chứ không phải năm hiện tại 2024.

Hiển thị:

Danh sách địa điểm bắn pháo hoa Tết 2024?

Ý nghĩa áp dụng

Việc sử dụng tính năng này kết hợp với Hiển thị đồng hồ đếm ngược tới 1 thời điểm trong tương lai và lặp lại sẽ hỗ trợ bạn soạn thảo những nội dung tối ưu SEO hoàn toàn tự động trong tương lai. Ví dụ: thời điểm mua sắm hàng năm tại các sàn TMĐT, các ngày lễ hội, lễ kỷ niệm, sinh nhật sàn TMĐT, số tuổi của nhân vật cụ thể,..

Kiểm nghiệm chính bài viết này hàng năm bạn cũng sẽ thấy dữ liệu liên quan tới thời gian trong bài viết luôn luôn xoay quanh năm hiện tại ở thời điểm bạn xem và 1 vài năm sau đó 1 cách tự động.

Plugins PXG Celebration Pro hỗ trợ tính toán hiển thị lịch kỷ niệm diễn ra hàng năm
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
 • Tính năng đang xử lý tích hợp và bán tại:  https://codecanyon.net/user/polyxgo.
 • Lưu ý đây là bản pro không phải bản được chia sẻ free cùng bộ plugin làm blog mã giảm giá pxg coupons.
 • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình plugins lên web/ blog.
 • Hỗ trợ xử lý lỗi liên quan tới plugins.
 • Nhận tích hợp, phát triển các tính năng liên quan tới plugin theo yêu cầu, chi phí thỏa thuận.

Hiển thị số năm trôi qua của Ngày Kỷ Niệm.
Hiển thị số năm trôi qua của Ngày Kỷ Niệm.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×