Hướng dẫn tính năng tính tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh

Tính năng hỗ trợ tra cứu tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh. Đối với nội dung bài viết liên quan tới dữ liệu dạng này và muốn tự động hóa theo thời gian thì đây là tính năng bạn có thể sử dụng.
Một số nhu cầu nội dung có thể tích hợp:
  • Sinh ngày 22/11/1968 năm nay bao nhiêu tuổi? sinh ngày 22/11/1968 năm nay 25/5/2024 56 tuổi, tuổi mụ là 56 tuổi.
  • Đến ngày 25/5/2024 những ai sinh ngày 11/2/1999 theo tuổi Mụ sẽ 26 tuổi, tuổi thông thường là 25 tuổi.
  • Tôi năm nay 52 tuổi từ khi sinh ra 6/8/1972 đến nay, tôi chưa từng thấy trường hợp nào như thế này?
  • Đến ngày 3/4/3450 là kỷ niệm 1449 năm ngày sinh của tôi!
Cách sử dụng shortcode như sau:
[pxg_legend_time_age date_from="" date_to="" solar_or_lunar="solar" content="" note="{{date_from}}: ngày sinh, {{date_to}}: ngày tính, {{age1}}: tuổi thường, {{age2}}: tuổi mụ"]
Kết quả: Sinh ngày 8/8/1987 đến 25/5/2024: 37 tuổi, tuổi mụ là 38 tuổi
[pxg_legend_time_age date_from="" date_to="" solar_or_lunar="solar" content="" note="{{date_from}}: ngày sinh, {{date_to}}: ngày tính, {{age1}}: tuổi thường, {{age2}}: tuổi mụ"]
Kết quả: Sinh ngày 8/8/1987 đến 8/8/2040: 53 tuổi, tuổi mụ là 54 tuổi
[pxg_legend_time_age date_from="" date_to="" solar_or_lunar="solar" content="" note="{{date_from}}: ngày sinh, {{date_to}}: ngày tính, {{age1}}: tuổi thường, {{age2}}: tuổi mụ"]
Kết quả: Sinh ngày 24/12/1989 bao nhiêu tuổi? sinh ngày 24/12/1989 năm nay 25/5/2024 35 tuổi, tuổi mụ là 35 tuổi
Sinh ngày 23/8/2003 đến 25/5/2024: 21 tuổi, tuổi mụ là 22 tuổi
Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×