Lá Số Tứ Trụ online: hướng dẫn cấu hình & sử dụng

Ứng dụng hỗ trợ lấy và tra cứu thông tin Lá Số Tứ Trụ + Lưu Niên Đại Vận trong Phong Thủy: Thần Sát, Nạp Âm, Vòng Trường Sinh,… diễn giải, lập luận cho từng thông tin thuộc tính, sao, thiên can, địa chi,… đều được định nghĩa riêng trong phần quản trị.


Ứng dụng Lập Lá Số Tứ Trụ Online trong Phong Thủy
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Dữ liệu plugin được số hóa và hoàn toàn tự động dựa vào các công thức tính toán, thuật toán riêng của bộ môn phong thủy.
  • Nhận tích hợp phát triển ứng dụng, phần mềm Phong Thủy theo yêu cầu.
  • Nhận viết plugin lập Lá Số Tứ Trụ (Lá Số Bát Tự) theo yêu cầu.
  • Nhận phát triển hệ thống API cung cấp tính năng tra cứu Lá Số Bát Tự, xem ngày tốt xấu, Lịch,... trong Phong Thủy theo yêu cầu. Ở các site, app sử dụng ứng dụng chỉ cần kết nối API nhận dữ liệu.

Cấu hình Lá Số Tứ Trụ

Lá Số Tứ Trụ

Để cấu hình thông tin các thuộc tình Lá Số Tứ Trụ, truy cập Lá Số Tứ Trụ/ Lá Số Tứ Trụ. Trong phần này sẽ có các phần sau:

Thập Thần: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho từng thập thần. Thông tin này sẽ hiển thị ở các vị trí có sự xuất hiện của thập thần tương ứng trong lá số.

Thần Sát: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho từng thần sát. Thông tin này sẽ hiển thị ở các vị trí có sự xuất hiện của thần sát tương ứng trong lá số.

Phương Hướng Tốt & Xấu: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho phương hướng tốt & xấu: Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị, Họa Hại, Ngũ Quỷ, Lục Sát, Tuyệt Mệnh,… Thông tin này sẽ hiển thị ở các vị trí có sự xuất hiện của thập thần tương ứng trong lá số.

Vòng Trường Sinh: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho vòng trường sinh. Thông tin này sẽ hiển thị ở các vị trí có sự xuất hiện của vòng trường sinh tương ứng trong lá số.

Thông tin chung

Ngoài ra 1 số thuộc tính khác có sử dụng trong Lá Số Tứ Trụ được cấu hình dùng chung trong Lá Số Tứ Trụ/ Thông tin.

Cài đặt chung: là phần điều chỉnh các thông tin như: link logo loading khi tra lá số và xem ngày, link gói dịch vụ, đăng ký, đăng nhập, quản lý tải khoản,… Trong phần này có tùy chỉnh Kích hoạt free full tính năng sẽ cho phép khách không cần mua các gói dịch vụ vẫn có thể tra cứu và lấy lá số tứ trụ đầy đủ.

24 Tiết Khí: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho 24 Tiết Khí.

Hoàng Đạo & Hắc Đạo (Kiết Hung Nhật): mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho Hoàng Đạo & Hắc Đạo.

Lục Nhâm: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho các ngày Lục Nhâm.

Nạp Âm (Tiểu Thành): mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho bảng Nạp Âm Tiểu Thành.

Nạp Âm (Đại Thành): mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho bảng Nạp Âm Đại Thành.

Thông tin khác: mô tả và định nghĩa thông tin luận giải cho các thuộc tính khác độc lập như: tháng thiếu, tháng đủ,… hoặc bất cứ thông tin thuộc tính nào được tích hợp.

Đơn Hàng

Quản lý thông tin tài khoản đặt mua các gói dịch vụ năng cao để tra cứu Lá Số Tứ Trụ. Các gọi dịch vụ này thiết lập thông tin, thời gian và chi phí,… trong Lá Số Tứ Trụ/ Gói Dịch Vụ.

Gói Dịch Vụ

Quản lý các gói dịch vụ sử dụng các tính năng nâng cao của Lá Số Tứ Trụ như: tra Vòng Trường Sinh, Thần Sát chuyên sâu, Thai Cung, Mệnh Cung,… + tùy tính năng yêu cầu riêng biệt khác.

Cấu hình các trang liên quan

Những cài đặt này chỉ để quản lý và bán các gói dịch vụ đã cấu hình trong Lá Số Tứ Trụ/ Gói Dịch Vụ. Để sử dụng các tính năng nâng cao cần thiết lập theo luồng như sau.

  • Đăng ký tài khoản thành viên. Do đó, cần tạo trang đăng ký như mô tả dưới hoặc trang đăng ký mặc định trên blog sẵn có.
  • Đăng nhập tài khoản. Do đó, cần tạo trang đăng nhập như mô tả dưới hoặc trang đăng nhập mặc định trên blog sẵn có.
  • Tạo trang bán dịch vụ riêng hoặc chèn trong nội dung bán dịch vụ. Người dùng sẽ chọn và đặt mua gói dịch vụ theo nhu cầu => đặt thành công sẽ nhận được 1 Mã thanh toán => người dùng sẽ sử dụng mã này trong phần ghi chú chuyển khoản thanh toán.
  • Admin cao nhất quản lý phần thông tin đơn hàng. Khi nhận thông tin chuyển khoản thanh toán, admin sử dụng mã thanh toán trong ghi chú chuyển khoản tra trong phần Đơn Hàngchuyển Trạng thái thanh toán sang “Đã thanh toán” => thông báo tới người dùng (nếu cần).
  • Người dùng đã thanh toán khi đó sẽ sử dụng đầy đủ các tính năng nâng cao của ứng dụng.

Nếu không bán và chỉ cung cấp ứng dụng cho người dùng thì có thể kích hoạt sử dụng free toàn bộ tính năng trong phần Lá Số Tứ Trụ/ Thông tin/ check chọn Kích hoạt free full tính năng. Sau đó toàn bộ tính năng của các ứng dụng đều được cung cấp miễn phí.

Trang đăng ký

Để tạo trang đăng ký thành viên trước khi đặt mua gói dịch vụ cần tạo trang mới và sử dụng shortcode sau:

[pxg_geofesh_register]

Trang đăng nhập

Để tạo trang đang nhập trước khi đặt mua các gói dịch vụ cần tạo trang mới và sử dụng shortcode sau:

[pxg_geofesh_login]

Trang quản lý tài khoản

Để tạo trang hiển thị thông tin tài khoản, gói dịch vụ đã mua, trạng thái thanh toán,… cần tạo trang mới và sử dụng shortcode sau:

[pxg_geofesh_account]

Trang gói dịch vụ

Để hiển thị danh sách các gói dịch vụ đã tạo trong phần Lá Số Tứ Trụ/ Gói Dịch Vụ để thành viên đăng ký cần tạo trang mới và sử dụng shortcode sau:

[pxg_geofesh_packages]

Kết quả hiển thị demo

Hướng dẫn & demo sử dụng

Lưu ý: tính năng nâng cao được kích hoạt đầy đủ ở demo dưới, tuy nhiên thông tin dữ liệu và luận giải trong ứng dụng không phải là thông tin đầy đủ nhất & không sử dụng được. Nội dung luận giải này tùy thuộc vào trường phái phong thủy người phát triển đang theo. Trên web/ blog người dùng muốn xem luận giải thuộc tính nào chỉ cần nhấn vào tên thuộc tính đó để xem các thông tin.

Website tham khảo đầy đủ tính năng: Lá Số Bát Tự Phong Thủy Nhân Sinh

Dữ liệu luận giải & mô tả các thuộc tính khi click vào tra cứu sẽ là dữ liệu thực tế tùy vào dữ liệu điều chỉnh riêng trong các phần quản trị tương ứng như hướng dẫn.

Để hiển thị ứng dụng sử dụng shortcode sau tại vị trí nội dung cần chèn ứng dụng.

[pxg_geofesh]

Kết quả hiển thị ứng dụng

Lấy Lá Số Tứ Trụ
LÁ SỐ BÁT TỰ TRỤ GIỜ TRỤ NGÀY TRỤ THÁNG TRỤ NĂM
DƯƠNG LỊCH
ÂM LỊCH
NÔNG LỊCH
THIÊN CAN
ĐỊA CHI
TÀNG CAN

Vật phẩm & Sách Phong Thủy

Tra cứu lịch sử biến động giá bán sản phẩm bạn đang quan tâm!
XEM THÊM

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×