Plugin PXG Utilities

Plugin hỗ trợ các tính năng soạn thảo nội dung trên WordPress site. Để sử dụng các shortcode plugin hỗ trợ sử dụng nút Utilities trong quá trình soạn thảo.


Plugin PXG Utilities hỗ trợ soạn thảo nội dung
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Kết hợp nhiều bài viết lại với nhau.
  • Tạo popup hiển thị bài viết, video, iframe, nội dung trang, nội dung danh mục, thẻ,...
  • Tạo mục lục đọc nhanh theo tiêu đề trong bài viết.
  • Và các tính năng được tích hợp từ các plugin PXG khác.

Tiện ích hỗ trợ soạn thảo

Thanh công cụ

Thanh công cụ trên cùng khi soạn thảo bài viết, nội dung sản phẩm, danh mục. Hỗ trợ xem tiêu đề bài đang viết, copy liên kết bài viết, truy cập link bài viết.

Thanh tiện ích hỗ trợ soạn thảo
Thanh tiện ích hỗ trợ soạn thảo

Menu shortcut

Hỗ trợ tạo danh sách menu liên kết nhanh tới 1 trang nào đó. Ví dụ fanpage, group, kênh youtube,… hay bất kỳ liên kết nào dạng url. Trong quá quản lý web/blog thì việc truy cập các socials tương ứng với site sẽ nhanh hơn với tính năng này khi quản lý nhiều site.

Cấu hình shortcut links

Kết quả hiển thị

Hotkeys

Tiện ích hỗ trợ định nghĩa danh sách đoạn nội dung, cấu hình shortcode hay các thông tin thường dùng trong quá trình soạn thảo ứng với 1 key tùy chỉnh. Trong quá trình soạn thảo bạn chỉ cần click vào key trong danh sách hotkeys thì giá trị của key sẽ được sao chép và bạn chỉ cần dán vào vị trí nội dung cần sử dụng sau đó điều chỉnh các thông tin cần thiết.

Định nghĩa các hotkeys

Sử dụng hotkeys

Để sử dụng hotkeys trong quá trình soạn thảo bạn nhấn nút Hotkeys sau đó click vào key cần dùng để copy.

Sidebar

Plugin hỗ trợ thêm các vị trí sidebar để hiển thị dữ liệu tùy chỉnh trên site.

Đã xử lý tương thích các theme sau:

Đối với các theme khác nếu gặp lỗi trong quá trình hiển thị danh sách sidebar trên bạn cứ phản hồi để mình cập nhật. Thông thường các theme có hỗ trợ hook đều không gặp vấn đề khi sử dụng pxg utilities.

Tham khảo danh sách các vị trí sidebar tại đây: Các vị trí sidebar PXG hỗ trợ (Create 10/11/2021 - Update 29/06/2023).

Shortcode tính năng PXG Utilities hỗ trợ

Lưu ý: nếu bạn không thấy shortcode mình cần trong danh sách liệt kê tức là bạn chưa cài hoặc chưa kích hoạt plugin tương ứng.

Anchor article with create/ update

Hiển thị tiêu đề liên kết tới bài viết theo id. Anchortext có thể tùy chỉnh hoặc mặc định sử dụng tiêu đề bài viết.

Shortcode sử dụng

[pxg_articles show_created="true" show_updated="true" author_prefix="" date_created_prefix="" date_updated_prefix="" is_author="false" anchor_text="" url="zzzzOBJECTIDzzzz" target="_blank" rel="" icon_class="fa fa-file faa-flash animated"]

Kết quả hiển thị

 Plugin PXG Utilities (ngày đăng 25/12/2022 - cập nhật 01/07/2023)

Các thuộc tính

show_created=”true”. Hiển thị ngày đăng hay không, giá trị true/ false.

show_updated=”true”. Hiển thị ngày cập nhật hay không, giá trị true/ false.

author_prefix=”bởi”. Hiển thị nội dung trước tên người đăng bài nếu is_author là true.

date_created_prefix=”đăng ngày”. Hiển thị nội dung trước ngày đăng nếu show_created là true.

date_updated_prefix=”cập nhật ngày”. Hiển thị nội dung trước ngày cập nhật nếu show_updated là true.

is_author=”true”. Hiển thị tên người đăng bài hoặc không, giá trị true/ false.

anchor_text=””. Anchor text cho liên kết mặc định để trống thì chính là tiêu đề bài viết.

url=” CopyzzzzOBJECTIDzzzz“. Slug/ id bài đăng, chỉ hỗ trợ page và post. Ở đây mình sử dụng macro CopyzzzzOBJECTIDzzzz nó sẽ trả về giá trị 797 là id của bài viết này, do đó vị trí anchor text sẽ hiển thị tiêu đề của bài này luôn).

Tham khảo thêm Danh sách Macro mặc định plugin PXG Utilities hỗ trợ?.

target=”_self”. Target

rel=””. Rel, nên set nofollow nếu là liên kết tới các trang không muốn các bộ máy tìm kiếm index.

icon_class=”fa fa-warning faa-flash animated”. Class css icon trước tiêu đề, nếu nội dung trống thì sẽ không hiển thị.

Create anchor text to source link

Shortcode hỗ trợ trích dẫn liên kết đến các nguồn bài viết tham khảo nội dung hoặc site khác ở cuối bài viết. Ví dụ mình trích dẫn 1 liên kết về Đại Kỷ Nguyên như sau.

Liên kết mình sẽ trích dẫn https://www.dkn.tv/doi-song/hay-noi-yeu-me-khi-nguoi-van-con-o-ben-ban.html

Kết quả hiển thị: Nguồn: Hãy nói yêu Mẹ, khi người vẫn còn ở bên bạn… (cảm ơn chia sẻ ý nghĩa của quý báo)

Các thuộc tính

link=”https://www.dkn.tv/doi-song/hay-noi-yeu-me-khi-nguoi-van-con-o-ben-ban.html”

prefix=”Nguồn: ”

anchor=”Hãy nói yêu Mẹ, khi người vẫn còn ở bên bạn…”

suffix=” (cảm ơn chia sẻ ý nghĩa của quý báo)”

target=”_self”

rel=””

icon_class=”fa fa-warning faa-flash animated”

Create popup

Hỗ trợ bạn tạo bất cứ popup nào trong nội dung. Ví dụ mình tạo popup hiển thị biểu đồ lịch sử giá bán 1 quyển sách như sau qua tính năng iframe. Nội dung hỗ trợ hiển thị Text/HTML/id post/page/product.

Shortcode sử dụng hiển thị biểu đồ giá

[polyxgo_popup is_full_width="false" id="ahihi_test_popup" header_text="Biểu đồ biến động giá bán Nhà Giả Kim" anchor_text="Popup hiển thị lịch sử giá bán quyển Nhà Giả Kim?" html_content="https://lichsugia.vn/san-pham/tiki.vn/nha-gia-kim-p378448/?r=ex&h=1&a=8&i=1&t=1&embed=https://tiki.vn/nha-gia-kim-p378448.html" size="modal-lg" close_button_text="ĐÓNG" is_iframe="true" iframe_height="400px"]

Kết quả hiển thị

Popup hiển thị lịch sử giá bán quyển Nhà Giả Kim?

Hoặc đang viết 1 đoạn văn nhắc tới 1 khái niệm nào đó mình sẽ đặt popup chứa nội dung giải thích khái niệm đó để người dùng click xem nếu họ cần thêm thông tin.

Ví dụ tìm hiểu xem MGG là gì?

Bạn cũng có thể gọi shortcode khác hiển thị trong nội dung của popup qua cấu trúc {_TenShortCode_}

Shortcode sử dụng có nội dung chứa shortcode khác

[polyxgo_popup is_full_width="false" class="btn source_code_demo" style="background:#808080" ico="dashicons dashicons-money-alt" id="wikipoly_payments_method" header_text="Thông tin tài khoản thanh toán" anchor_text="Mời Cafe" html_content="{_pxg_source_code_donate_}" size="modal-md" close_button_text="ĐÓNG" is_iframe="false" iframe_height=""]

Kết quả hiển thị

 Mời Cafe

Shortcode sử dụng hiển thị nội dung bài viết trong popup

Xem nội dung chi tiết bài viết Tiếp thị liên kết lừa đảo? bằng popup

Kết quả hiển thị

Xem nội dung chi tiết 1 bài viết Làm sao để các đường thẳng trong cuộc đời ngắn lại? bằng popup

Show popup by id

Hỗ trợ bạn tạo nút gọi bất cứ popup nào tạo từ shortcode popup bên trên trong nội dung. Thường áp dụng khi nhắc lại lưu ý trích lục nhỏ nhỏ trong quá trình viết bài.

Shortcode sử dụng

Ví dụ mình sẽ gọi popup hiển thị lịch sử giá quyển Nhà Giả Kim mình vừa tạo bên trên như sau:

[polyxgo_popup_button target_popup_id="ahihi_test_popup" anchor_text="Click để hiển thị lại popup xem lịch xử giá bán Nhà Giả Kim trên LichSuGia.vn"]

Kết quả hiển thị

Click để hiển thị lại popup xem lịch xử giá bán Nhà Giả Kim trên LichSuGia.vn

Article details (page/post/product)

Tính năng hỗ trợ kết hợp nhiều nội dung bài viết lại với nhau dựa vào id bài viết được gọi. Cụ thể là trong 1 nội dung bài viết có thể gọi nhiều id bài viết khác nhau để bổ sung và diễn đạt bài viết hiện tại. Ví dụ chính nội dung bài viết này mọi người đang đọc là sự kết của nhiều bài viết độc lập kết hợp thành 1.

Shortcode sử dụng

[pxg_article_details id="797" prefix="" anchor="{{title}}" suffix="" target="_blank" rel="" icon_class="fa fa-angle-double-right animated faa-horizontal" class="" display_title="true" is_heading_down="true"]

Kết quả hiển thị

Toàn bộ nội dung bài viết được gọi sẽ hiển thị tại vị trí sử dụng shortcode trên. Hiện tại các loại dữ liệu sản phẩm, bài viết, nội dung trang, mô tả danh mục, tags… có thể kết nối qua lại với nhau.

Hỗ trợ chuyển link tìm kiếm ra google search

Ví dụ tạo chuyển hướng sang google search và hiển thị tất cả các nội dung có liên quan tới từ mã giảm giá shopee cho website polyxgo.com, google search khu vực Việt Nam thì kết quả liên kết được tạo ra như sau:

Shortcode sử dụng

[pxg_google_search keywords="mã giảm giá shopee" anchor_text="" location_url="https://google.com.vn" to_domain="polyxgo.com" prefix="" suffix="" icon_class="" class="" target="_blank" rel="nofollow"]

Kết quả hiển thị

mã giảm giá shopee

Mục đích là tạo ra tương tác nội dung với khách hàng qua công cụ tìm kiếm Google. Việc tìm kiếm này truy cập ngược lại vào site chuyển hướng tới google hoặc niche (tiers chỉ định) sẽ mang 1 ý nghĩa nào đó trong chỉ số đánh giá của google về nội dung của site có “phù hợp với nhu cầu người dùng hay không?“. Mặc dù liên kết chủ động từ site chuyển sang google nhưng nếu nội dung tìm kiếm từ khoá với cú pháp trên không trả về kết quả người dùng quan tâm thì họ sẽ không click và ngược lại? Mình nghĩ nếu bạn đang tối ưu SEO thì đây cũng là 1 cách đáng lưu tâm?

Tạo mục lục đọc nhanh dựa vào các tiêu đề trong bài viết

Tính năng này hỗ trợ tạo chỉ mục bài viết dựa vào các heading trong bài viết. Ví dụ mục lục bài viết về plugin pxg utilities editor sẽ hiển thị như sau:

Shortcode sử dụng

[pxg_table_heading head_accept="2,3,4" header="Demo tự động tạo danh sách menu trong bài viết này" id="zzzzOBJECTIDzzzz" class_content=""]

Kết quả hiển thị

Icon: Awesome, wordpress dashboard

Hỗ trợ hiển thị icon trong bài viết, danh sách icon sử dụng hỗ trợ mặc định các thư viện: font awesome, wordpress icon (tham khảo danh sách tại đây).

Ví dụ hiển thị 5 icon ngôi sao:

[pxg_ico url="" loop="5" icon_class="fa fa-star animated-hover faa-bounce red"]

Kết quả hiển thị:

    

Thuộc tính:

loop: là số icon lặp lại.

Áp dụng các tính năngPlugin PXG Utilities Free Download
Plugin PXG Utilities Free Download

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×