Theme Astra Agency

Astra Agency là theme WordPress được phát triển bởi Brainstorm Force, công ty phát triển theme, plugin dựa trên nền tảng WordPress nổi tiếng với kinh nghiệm 10 năm. Các sản phẩm được bán trên Envato Market: Astra Theme, Ultimate Addons, Schema Pro, Convert Pro,…

Lưu ý: liên kết chia sẻ cũng là liên kết cập nhật các phiên bản sau này!

  • Hỗ trợ tư vấn, giải đáp tính năng.
  • Hỗ trợ cập nhật.
  • Hỗ trợ hướng dẫn cài đặt cho người mới.

Bạn cần nhấn FREE DOWNLOAD để request chia sẻ google drive, mình sẽ accept ngay khi kiểm tra mail. Bạn cũng có thể liên hệ mình qua các thông tin trang liên hệ nếu cần gấp nhé!

Theme Astra Agency
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Nếu sử dụng, trải nghiệm cảm thấy theme tốt và đáp ứng được nhu cầu công việc bạn có thể mua bản quyền theme tại đây https://wpastra.com/pricing/ để ủng hộ tác giả.
  • Tham khảo thêm các chia sẻ về Astra Theme: cài đặt, cấu hình, xử lý lỗi,... tại: Astra Theme.

Free Download Theme Astra Agency
Free Download Theme Astra Agency

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×