PXG API’s

Danh sách một số nhánh API vấn dữ liệu từ data.polyxgo.com. Hầu hết dữ liệu được tích hợp trong bộ plugin chia sẻ tại Plugin hỗ trợ web/ blog affiliate tích hợp tự động mã giảm giá, khuyến mãi.

Truy vấn dữ liệu datax theo khoá key

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/key

key: mã code của loại dữ liệu như đơn vị hoặc mã code phân loại dữ liệu như mô tả bên dưới. Ví dụ key: coinmastershopee_vouchers. Sử dụng khoá này để truy vấn dữ liệu.

value: mảng danh sách dữ liệu mã giảm giá, khuyến mãi phân loại theo danh mục.

group: mã code nhóm loại dữ liệu.

date: timespan thời gian dữ liệu được cập nhật.

Link nhận spin miễn phí game Coin Master ngày 22/4/2024

Ví dụ key hỗ trợ dữ liệu link lấy free spin coin master hàng ngày:

  • coinmaster: tiếng Việt.
  • coinmaster_en: tiếng Anh
  • coinmaster_en_vi: song ngữ Anh Việt

Gọi:

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/coinmaster

Json trả về:

Ví dụ sử dụng key coinmaster_en_vi tại: https://polyxgo.com/link-nhan-coin-master-spin-va-vang-mien-phi-moi-ngay/

Lấy dữ liệu mã giảm giá DienMayXANH.com

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/dienmayxanh_vouchers

Trả về dữ liệu cấu trúc Json như sau:

Hướng dẫn sử dụng plugin hiển thị dữ liệu này tại: https://wikipoly.com/hien-thi-ma-giam-gia-khuyen-mai-tu-pxg-api/

Trang tổng hợp sử dụng dữ liệu này tham khảo tại: mã giảm giá dienmayxanh.

Lấy dữ liệu mã giảm giá Thegioididong.com

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/thegioididong_vouchers

Trả về dữ liệu cấu trúc Json như sau:

Hướng dẫn sử dụng plugin hiển thị dữ liệu này tại: https://wikipoly.com/hien-thi-ma-giam-gia-khuyen-mai-tu-pxg-api/

Trang tổng hợp sử dụng dữ liệu này tham khảo tại: mã giảm giá thegioididong.

Lấy dữ liệu mã giảm giá Tiki

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/tiki_vouchers

Trả về dữ liệu mggtiki, cấu trúc Json như sau:

Hướng dẫn sử dụng plugin hiển thị dữ liệu này tại: https://wikipoly.com/hien-thi-ma-giam-gia-khuyen-mai-tu-pxg-api/

Lấy dữ liệu mã giảm giá Lazada

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/lazada_vouchers

Hướng dẫn sử dụng plugin hiển thị dữ liệu này tại: https://wikipoly.com/hien-thi-ma-giam-gia-khuyen-mai-tu-pxg-api/

Lấy dữ liệu mã giảm giá Shopee

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/shopee_vouchers

Lưu ý: use_link link lấy và Lưu mã shopee yêu cầu khách hàng phải đăng ký và đăng nhập tại Shopee, Shopee App.

Cấu trúc liên kết áp dụng trường use_link  đã bị loại bỏ khỏi dữ liệu trả về thay vào đó cấu trúc này tích hợp theo cấu trúc như sau:

Cấu trúc 1:
Khách hàng không cần phải đăng nhập vẫn có thể xem được danh sách sản phẩm áp dụng.

https://shopee.vn/search?” + “&promotionId=60301107” + “&voucherCode=FSV-60301107”

Kết quả: https://shopee.vn/search?promotionId=60301107

Trong đó voucherCode có hay không cũng được.

Cấu trúc 2:
Khách hàng khi nhấn link cần phải đăng nhập/ đăng ký shopee mới có thể xem danh sách sản phẩm áp dụng.

https://shopee.vn/search?” + “&promotionId=60301107” + “&signature=fe1da30676e6cba0585a73d45f26f2db9790a01518f1bcbe8cf41773758a91ce” + “&voucherCode=FSV-60301107”

Kết quả: https://shopee.vn/search?promotionId=60301107&signature=fe1da30676e6cba0585a73d45f26f2db9790a01518f1bcbe8cf41773758a91ce&voucherCode=FSV-60301107

Lấy dữ liệu mã giảm giá Sendo

Mã giảm giá Sendo

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/sendo_vouchers

Mã hoàn tiền Sendo

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/sendocashback_vouchers

Trả về dữ liệu danh sách mã hoàn tiền Sendo, cấu trúc Json như sau:

Lấy dữ liệu mã giảm giá Fahasa

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/fahasa_vouchers

Hướng dẫn sử dụng plugin hiển thị dữ liệu này tại: https://wikipoly.com/hien-thi-ma-giam-gia-khuyen-mai-tu-pxg-api/

Dữ liệu shortlink

Truy vấn thông tin dữ liệu shortlink.

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/shortlink/W1nW9L6t

W1nW9L6t: là slug của link rút gọn đã tạo.
Link sử dụng: https://thank.zone/d/W1nW9L6t trong đó /d/ là slug tùy chỉnh mặc định có thể có hoặc không tùy mục đích.

Trả về dữ liệu danh sách link chuyển hướng, cấu trúc Json như sau:

Dữ liệu topseller

Topseller theo danh mục ngành hàng

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/topseller?si=8&s=tiki&c=maytinhbang&p=

si: số dữ liệu trả về.
s: supplier code. Ví dụ: tiki, shopee, sendo, fahasa.
c: danh mục sản phẩm. Đánh dấu theo tên danh mục không có dấu.
p: next page

Trả về dữ liệu danh sách sản phẩm top seller, cấu trúc Json như sau:

Topseller theo link

Truy vấn thông tin chi tiết của sản phẩm topseller. Truy vấn thông tin này độc lập với việc truy vấn thông tin chi tiết sản phẩm.

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/topseller/view?l=sachtruyentiengviet-tiki-muon-kiep-nhan-sinh-2-p94173462

l: id sản phẩm định dạng: cate+supplier_code+slug sản phẩm. Trong đó cate là mã code theo danh sách hỗ trợ sau.

Trả về dữ liệu thông tin chi tiết sản phẩm top seller, cấu trúc Json như sau:

Truy vấn thông tin sản phẩm dựa vào url

Link danh mục chính nhà cung cấp

Truy vấn thông tin liên kết danh mục của nhà cung cấp cụ thể.

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/products/categories/?si=2&s=tiki&p=

p: key phân trang.

si: số liên kết trả về/ trang.

s: mã code đơn vị (ví dụ: tiki, fahasa, concung).

Cấu trúc Json như sau:

Link sản phẩm

Lấy danh sách link sản phẩm đã submit tùy chỉnh để xử lý dữ liệu trước đó. Danh sách này là tùy chỉnh, không phải danh sách lúc xử lý lấy về.

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/products/links/?si=1&s=tiki&p=

p: key phân trang.

si: số liên kết trả về/ trang

Cấu trúc Json như sau:

Lấy thông tin sản phẩm

Truy vấn thông tin chi tiết sản phẩm.

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/products/details?l=concung-keo-sua-galatine-100g-47100

l: liên kết sản phẩm lấy thông tin, cấu trúc: supplier_code+slug.

Cấu trúc Json như sau:

Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa

Tìm kiếm thông tin sản phẩm theo từ khóa.

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/products/search?s=concung&si=5&p=&k=sữa

s: mã supplier.

si: số lượng sản phẩm.

k: từ khóa tìm kiếm.

p: phân trang.

Cấu trúc Json như sau:

Danh sách banner khuyến mãi

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/lzd_banners

Trong đó value chính là mảng JSon danh sách khuyến mãi cần xử lý hiển thị, cấu trúc như sau:


Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/sp_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/sd_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/tk_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/cc_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/nk_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/tgdd_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/bhx_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/dmx_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/cps_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/hnm_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/petc_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/kl_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/unc_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/kna_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/ttc_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/vs_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/mr_banners

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/klb_banners

Dữ liệu khác

Thông tin các gói dịch vụ TikiNOW

Sao chép
https://data.polyxgo.com/api/v1/datax/tiki_tikinow

Cấu trúc Json như sau:

Hướng dẫn hiển thị thông tin gói TikiNOW tích hợp link tiếp thị liên kết
Demo sử dụng tại bloggiamgia polyxgo mục mã freeship TikiNOW https://polyxgo.com/huong-dan-cach-lay-ma-mien-phi-van-chuyen-tiki-tikinow-ma-freeship-tiki/

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×