Macro Content hỗ trợ các thuộc tính nội dung có tính lặp lại và có khả năng thay đổi

Macro hỗ trợ hiển thị nội dung dùng chung.

Đây là phần hỗ trợ tùy chỉnh các thông tin dùng chung + hay thay đổi về 1 nơi. Ví dụ thông tin giá ship, thời gian ship, làm việc, email, fanpage, group, điện thoại,… mình gọi nó là macro, có một số thuật ngữ gọi nó khác có thể là: template, snippet,… tùy vào …

Macro Content hỗ trợ các thuộc tính nội dung có tính lặp lại và có khả năng thay đổi Xem thêm »