Thước Lập Cực online: hướng dẫn cấu hình và sử dụng ứng dụng

Thước Lập Cực chế độ bản đồ.

Ứng dụng hỗ trợ sử dụng các loại Thước Lập Cực để đo các vị trí, địa lý trên bản đồ thông qua vệ tinh Google Maps hoặc bản vẽ thiết kế nhà cửa. Cấu hình Thước Lập Cực Hiện hỗ trợ các thước sau: Bát Trạch, Dương Công Tam Hợp, Huyền Không Đại Quái, …

Thước Lập Cực online: hướng dẫn cấu hình và sử dụng ứng dụng Xem thêm »