Cài đặt dynamic link PXG Coupon từ Deep Link và cấu trúc cơ hệ thống ACCESSTRADE cung cấp

Cấu trúc các plugin PolyXGO cung cấp được tích hợp và phát triển hoàn toàn dựa trên cấu trúc cơ sở của các nền tảng tiếp thị liên kết Việt Nam được tích hợp: ACCESSTRADE, MASOFFER.

Trong phần mô tả này mình sẽ phân tích cấu trúc của AT cung cấp khi tích hợp vào plugin Coupons để mọi người hiểu rõ và tránh thắc mắc không cần thiết.

Đường dẫn cơ sở

Đường dẫn cơ sở tài khoản của bạn tại AT hiện tại chính là đường dẫn chứa mã affiliate ID định danh cho riêng bạn.

: https://go.isclix.com/deep_link/4348612035381529883

Trong đó: 4348612035381529883 là mã affiliate id để các tracking, cookie giúp nền tảng ACCESSTRADE biết được nguồn tiếp thị từ các web/ blog của mình (của bạn sẽ khác của mình). ID này như 1 mã định danh duy nhất của bạn tại AT và không bao giờ trùng với các người khác.

Template cơ sở

Đây là cấu trúc đường dẫn tracking cơ sở chuẩn hiện tại của AT.

: https://go.isclix.com/deep_link/4348612035381529883?url=<url>&utm_source=<utm_source>&utm_medium=<utm_medium>&utm_campaign=<utm_campaign>&utm_content=<utm_content>

Trong đó 4348612035381529883 như mô tả trên nó là affiliate ID của mình (của bạn sẽ khác của mình). Còn các đối số khác (chú ý các đối số mình bôi đậm) được mô tả như sau:

url Bắt buộc, Link sản phẩm hoặc chuyên mục, đã được url encode.
utm_source Không bắt buộc, Nguồn chiến dịch
utm_medium Không bắt buộc, Cách tiếp thị
utm_campaign Không bắt buộc, Nội dung chiến dịch
utm_content Không bắt buộc, Tên chiến dịch

Bạn hãy để ý đối số url vì sau affiliate ID đối số này là quan trọng nhất và BẮT BUỘC để tạo ra cookie, tracking của bạn trên hệ thống ghi nhận đơn hàng tiếp thị AT.

Trong phần cấu hình cấu trúc link cho nền tảng ACESSTRADE này của plugin PXG Coupons thì cấu trúc link như sau:

https://go.isclix.com/deep_link/4348612035381529883/{{SUPID}}?url={{URL}}&utm_source=pxg&utm_medium=referral&utm_campaign=zeroto_thank_zone&utm_content={{UTMSOURCE}}

Bạn thấy 4348612035381529883 không? đó là affilate ID của mình trên AT và đối số quan trọng còn lại là url cũng có mặt. Cơ bản có 2 đối số này là template link đã chuẩn rồi.

{{SUPID}}: là mã đơn vị tại nền tảng này. Ví dụ: khi đăng ký đơn vị nào bạn sẽ nhận được supplier id của đơn vị đó trong phần thông tin. Nó ngay trên liên kết chi tiết đơn vị đó. Bạn không cần quan tâm đối số này ở template vì trong quá trình tự động tích hợp link tracking plugin sẽ trả về link đầu cuối để trên web/ blog của bạn chuẩn theo quy định AT.

Có bạn sẽ thắc mắc là <url> tại AT là gì? tại sao tại plugin lại là {{URL}} tương tự các đối số khác như:
{{UTMSOURCE}}<utm_content>: đây là đối số quan trọng để plugin PXG hỗ trợ bạn truyền liên kết tạo ra đơn hàng về AT, bạn sẽ thấy trong phần báo cáo đơn hàng có nguồn nội dung tạo ra đơn hàng của bạn. Vậy <utm_content> của AT là cách ghi chú của AT về đối số này nó không quan trọng và không bắt buộc bạn để nó trong template url của bạn. Ở plugin PXG mình sử dụng nó với giá trị là {{UTMSOURCE}} để nó trở thành 1 đối số quan trọng khi mình xem báo cáo. Kết quả của nó giúp mình biết được các đơn hàng mình phát sinh được đến từ các nguồn nội dung nào và dựa vào đó để phát triển mạnh hơn nhóm chủ đề nội dung đó.
Ví dụ: kết quả báo cáo thực tế như sau theo UTM Content

<utm_medium> và referral: plugin mình không dùng đối số này nên mình đặt đối số mặc định giá trị là referral và bạn có thể đặt gì tuỳ bạn. Tương tự như trong phần bạn tạo link tuỳ chỉnh ở AT thôi.
<utm_campaign> và zeroto_thank_zone: tưởng tự trên mỗi blog mình set là 1 chiến dịch (campaign) và polyxgo mặc định nó là zeroto_thank_zone. Còn bạn thì tuỳ bạn đổi là gì cũng được.
<utm_source> và pxg: tương tự trên ở polyxgo mình đặt là mã pxg để khi xem báo cáo mình biết nó ở site blog polyxgo so với các blog khác.

Vậy ngoài utml_content với giá trị là {{UTMSOURCE}}{{SUPID}}url với giá trị {{URL}} là 3 đối số mặc định bạn nên giữ lại. Trong trường hợp bạn tự ý thay đổi bạn vui lòng KHÔNG THAY ĐỔI đối số {{URL}}{{SUPID}} vì điều này sẽ làm plugin PXG Coupons có thể không hoạt động tốt trong quá trình tạo ra link tiếp thị liên kết tự động.

Kết quả kiểm chứng thực tế bạn có thể vào blog PolyXGO và copy bất cứ liên kết chuyển hướng tiếp thị nào sau đó xem cấu trúc link thực tế sinh ra. Đối với web/ blog của bạn cũng vậy, bạn lấy các liên kết đó và kiểm tra có sự xuất hiện affiliate id của bạn và url được encode là chuẩn rồi, bạn có thể copy các liên đó và nhờ hỗ trợ viên của AT xác nhận có thể tracking ghi nhận đơn hay không?

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×