Hiển thị mã giảm giá tự động từ ACCESSTRADE

Hiện tại ACCESSTRADE đã hỗ trợ mã giảm giá tự động một số đơn vị và cung cấp mã nhúng vào web/ blog cho người làm tiếp thị liên kết. Tính năng sau sẽ hỗ trợ bạn nhúng mã này đơn giản hơn bằng cách sử dụng shortcode và hạn chế việc đụng mã script, style với bộ plugin PXG Coupons khi sử dụng song song trên cùng trang.

Cài đặt bổ sung

Để sử dụng tính năng bạn cần update plugin PXG Coupons sau đó vào phần Settings/ ACCESSTRADE bổ sung mã Affiliate ID AT của bạn.

Tiếp theo nhà cung cấp cần hiển thị mã bạn bổ sung thông tin ID nhà cung cấp từ nền tảng. Điều này để hỗ trợ tính năng lấy chính xác danh sách MGG của nhà cung cấp ứng với ID đó trên ACCESSTRADE về. Mã này là mã khi bạn xem thông tin chi tiết chiến dịch nào trên AT thì nó nằm ở cuối url đang xem nhé!

Shortcode sử dụng

[pxg_at_coupons suppliers="shopee,lazada,tiki"]

Trong đó đối số:

  • suppliers: là danh sách nhà cung cấp hiển thị mã giảm giá. Để hiển thị nhiều đơn vị cần sử dụng dấu , để ngăn cách các đơn vị. Ví dụ hiển thị mã Tiki, Shopee và Lazada thì giá trị là suppliers=’shopee,tiki,lazada’.

Lưu ý danh sách này PHẢI được ACCESSTRADE hỗ trợ hiển thị, kiểm tra danh sách này tại: https://pub2.accesstrade.vn/tool/coupon_generation

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×