Không hiển thị danh sách tags sản phẩm chỉ định

Vì 1 lý do nào đó muốn ẩn danh sách product tags ở trang chi tiết của tất cả sản phẩm đang bán trên site thì tính năng này sẽ hỗ trợ. Để ẩn product tags nào chỉ cần nhập danh sách tags vào phần PXG Extend/Hide product tags

Link tải miễn phí: PXG Products Extend

Ở các site tiers 1 tính năng này sẽ ẩn bớt các product style (tags theo loại sản phẩm tools hoặc plugin tự tạo).

Ở các site tiers 2, 3, 4… thì tuỳ mục đích để chọn tags cần ẩn.

Ví dụ:

baby onesie
bella flowy tank
canvas 16×20
canvas 20×16
case – iphone 8 plus
classic trucker cap
coffee mug
coffee mug (color change)
coffee mug (colored)
coffee mug (white)
guys tee
guys v-neck
hoodie
junior cut tee
ladies tee
ladies v-neck
leggings
longsleeve tee unisex
posters 11×17
posters 16×24
posters 17×11
posters 24×16
premium fitted guys tee
premium fitted ladies tee
premium leggings
rabbit skins baby onesie
sweat shirt
sweatshirt unisex
tank top
tank top unisex
trucker snapback
unisex longsleeve tee
unisex tank top
youth tee

Không hiển thị danh sách tags sản phẩm chỉ định.
Không hiển thị danh sách tags sản phẩm chỉ định.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×