PXG Coupons Auto Editor

Tính năng hỗ trợ tự động tạo spin và tạo tiêu đề mã giảm giá, khuyến mãi ngẫu nhiên theo cấu trúc định trước. Các dữ liệu liên quan tới mức giá giảm, ngành hàng.

Lưu ý: tính năng chỉ hoạt động cho phần coupon tạo tại blog không phải coupon từ API trả về.

Mô tả tính năng, thuộc tính

Coupon prefix: tiền tố đối với dữ liệu ưu đãi có mã giảm giá. Mỗi tiền tố trên 1 dòng.

Ví dụ:

Coupon

Voucher

Promotion prefix: tiền tố đối với dữ liệu ưu đãi không có mã giảm giá (tin khuyến mãi). Mỗi tiền tố trên 1 dòng.

Ví dụ:

Chương trình
Khuyến mãi
Tiết kiệm
Ưu đãi

CTA: nội dung kêu gọi hành động.

Ví dụ:

mua
mua sắm
sử dụng
đặt mua

Loại sản phẩm, dịch vụ: nội dung về loại ưu đãi sản phẩm hay dịch vụ.

Ví dụ:

dịch vụ sản phẩm
dịch vụ, sản phẩm
sản phẩm dịch vụ
sản phẩm, dịch vụ

Template nội dụng ưu đãi: định nghĩa tự động sinh phần mô tả mã giảm giá theo dữ liệu liên quan đã nhập.

Ví dụ:

{{dateto_countdown}}

{{promotion_prefix}}{{max_discount}} khi mua sắm ngành hàng: {{categories}} tại {{supplier}}. {{promotion_prefix}} diễn ra ở hầu hết các gian hàng có sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình trên {{supplier}}.
{{cart_require}}

Chúc bạn mua sắm vui vẻ, thuận lợi, đặt được sản phẩm ưng ý, sử dụng dịch vụ trọn vẹn nhất. Và đừng quên kiểm tra thông tin chương trình khuyến mãi để mua sắm tiết kiệm hơn nhé!

Phần template hỗ trợ các macro sau:

{{dateto_countdown}}: trả về đồng hồ đếm ngược tới thời điểm hết hạn ưu đãi nếu mã có hạn sử dụng.

{promotion_prefix}}: tiền tố ưu đãi đã thiết lập trong Coupons/ Auto editor.

{{max_discount}}: giá trị tối đa của coupon.

{{categories}}: danh mục ngành hàng của coupon.

{{supplier}}: tên nhà cung cấp của coupon.

{{cart_require}}: giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng mã.

Kết quả hiển thị

Khi tạo mới coupon bạn nhập đầy đủ các thông tin liên quan tới ưu đãi cần tạo, phần tiêu đề mã bạn để trống sau đó Lưu/ Update để tính năng tự động tạo tiêu đề.

Tiêu đề tạo tự động được kết hợp từ các kết quả ngẫu nhiên từ các thành phần đã định nghĩa + thông tin mã giảm giá, khuyến mãi.

Sau khi tiêu đề tự động tạo bạn điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết. Tính năng mục đích hỗ trợ soạn thảo mã nhanh hơn, đặc biệt trường hợp sử dụng tool để post mã từ nguồn khác.

Auto editor hỗ trợ soạn thảo mã giảm giá.
Auto editor hỗ trợ soạn thảo mã giảm giá.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×