Quản lý mã giảm giá theo đơn vị từ 1 site dịch vụ chính

Để quản lý, điều chỉnh thông tin mã giảm giá, khuyến mãi trên nhiều blog sẽ mất rất nhiều thời gian để cập nhật. Plugin PXG Coupons Services + PXG Coupons sẽ xử lý quản lý dữ liệu này tại 1 site nguồn sau đó phân phát dữ liệu tới các blog khác để hiển thị.

Lưu ý: đây không phải là tính năng sử dụng nguồn dữ liệu mã giảm giá từ data.polyxgo.com nhé!

Đối với site hiển thị dữ liệu này cần cài đặt plugin PXG Coupons và cung cấp khóa cấp phép sử dụng dữ liệu từ site nguồn.

Tại site nguồn sẽ quản lý danh sách tên miền có thể sử dụng dữ liệu qua khóa Access Token.

Thông tin dữ liệu mã giảm giá tại site nguồn quản lý tương tự các tính năng từ PXG Coupons, ngay khi thay đổi dữ liệu từ site nguồn thì tất cả các blog/ site sử dụng dữ liệu đó đều thay đổi.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×