lịch sử giá

Định nghĩa template trang biểu đồ chi tiết Lịch Sử Giá Bán sản phẩm

Macro mặc định hỗ trợ định nghĩa template hiển thị cho trang chi tiết Lịch sử giá của sản phẩm hoặc trang chi tiết sản phẩm (tùy vào mục đích tối ưu của bạn. Template này sẽ áp dụng chung cho toàn bộ sản phẩm khi người dùng xem thông tin chi tiết sản phẩm, …

Định nghĩa template trang biểu đồ chi tiết Lịch Sử Giá Bán sản phẩm Xem thêm »

Hiển thị dữ liệu lịch sử biến động giá bán sản phẩm

Lịch sử biến động giá bán Máy đọc sách Kindle

Tính năng hỗ trợ hiển thị các biểu đồ biến động giá bán sản phẩm trong bài viết. Việc phát triển các nội dung bài viết đánh giá sản phẩm, giới thiệu sách,… hay các tính năng cần liệt kê gợi ý các sản phẩm thì bạn có thể áp dụng hướng dẫn này. Lưu …

Hiển thị dữ liệu lịch sử biến động giá bán sản phẩm Xem thêm »