MidJourney

MidJourney (MJ) là một công cụ tạo nghệ thuật dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI Art Generator). MJ cho phép người dùng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo dựa trên máy học chỉ bằng cách tải lên một bức ảnh đơn giản và thêm các thông số qua câu lệnh text (gọi là prompt).
MidJourney sử dụng thuật toán học sâu để phân tích và học hình ảnh dữ liệu đã được đào tạo từ rất nhiều hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau đó, MJ sử dụng kiến thức này để tạo ra các tác phẩm tương ứng dựa trên tập lệnh prompt của người dùng và tạo ra các hình ảnh mới độc nhất theo phong cách, màu sắc, chất liệu tương ứng theo yêu cầu người dùng. Có thể nói khả năng sáng tạo từ MJ là vô hạn vì với cùng một tập lệnh prompt ở mỗi lần thực thi sẽ luôn cho ra các hình ảnh hoàn toàn khác nhau.
MidJourney mang lại cho người dùng khả năng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và đa dạng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tùy vào nhu cầu và mục đích mà những hình ảnh này được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×