Dùng shortcode hiển thị danh sách mã giảm giá, nhà cung cấp

Hiển thị danh sách nhà cung cấp

Để hiển thị danh sách nhà cung cấp ở phiên bản hiện tại của plugin bạn chỉ cần sử dụng nút Coupons trong quá trình soạn thảo nội dung sau đó lựa chọn shortcode + tùy chỉnh thông tin bạn cần.

Đặc điểm của việc sử dụng shortcode hiển thị nhà cung cấp sẽ giúp bạn tương tác nội dung tốt hơn với khách hàng. Ví dụ trong 1 bài chia sẻ đánh giá nào đó mà bạn nhắc đến 1 số đơn vị cụ thể nào đó: ConCung, Điện Máy Xanh, Fahasa, Lazada, Sendo, Shopee, Tiki và bạn cần hiển thị logo của các đơn vị này thì tính năng này sẽ giúp bạn làm điều đó.

Hiển thị logo nhà cung cấp và khung tìm kiếm

Shortcode sử dụng

[polyxgo_suppliers suppliers_id="" is_supplier_tracking_redirect="false" is_use_search="true" type="logo" how_much="4" cols="4"]

Kết quả hiển thị

Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại ConCung
Điện Máy Xanh
Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại Fahasa
Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại Lazada

Hiển thị logo các nhà cung cấp + click chuyển hướng tới trang nhà cung cấp

Shortcode sử dụng

[polyxgo_suppliers suppliers_id="" is_supplier_tracking_redirect="true" is_use_search="false" type="logo" how_much="4" cols="4"]

Kết quả hiển thị

Hiển thị tên các nhà cung cấp

Shortcode hiển thị

[polyxgo_suppliers suppliers_id="" is_supplier_tracking_redirect="false" is_use_search="false" type="name_text" how_much="8" cols="4"]

Kết quả hiển thị

ConCung, Điện Máy Xanh, Fahasa, Lazada, Sendo, Shopee, Tiki

Hiển thị danh sách mã giảm giá

Để hiển thị danh sách mã giảm giá của các nhà cung cấp ở phiên bản hiện tại bạn cũng chỉ cần chèn qua nút Coupons

Cài đặt, xây dựng, thiết kế web/blog cá nhân, web affiliate, plugins, chrome extension và code tool theo yêu cầu.

Đặc điểm của việc sử dụng shortcode hiển thị mã giảm giá sẽ giúp bạn tương tác nội dung tốt hơn với khách hàng. Ví dụ trong 1 bài chia sẻ đánh giá nào đó về ConCung, Điện Máy Xanh, Fahasa, Lazada, Sendo, Shopee, Tiki bạn cần:

  • Lấy ra danh sách mã giảm giá, khuyến mãi mới nhất của đơn vị cụ thể + nghành hàng phù hợp mà bài viết bạn đang soạn thảo.
  • Lấy ra danh sách mã giảm giá, khuyến mãi dựa trên 1 từ khóa đầu vào bạn nhập. Việc này giúp bạn tương tác với khách hàng tốt hơn.

Liệt kê danh sách mã giảm giá Tiki

Lưu ý: đối với trường hợp không có mã giảm giá nào phù hợp bạn sẽ không nhìn thấy dữ liệu. Để truy vấn bạn click nút xem thêm!

Shortcode sử dụng

[polyxgo_coupons categories_id="" note="16-ConCung, 21-Fahasa, 13-Lazada, 15-Sendo, 14-Shopee, 12-Tiki categories: " suppliers_id="16,21,13,15,14,12" how_much="8" is_display_expired="false" orderby="date" order="DESC" keywords=""]

Kết quả hiển thị

XEM THÊM

Ví dụ danh sách mã giảm giá tiki được hiển thị ở site mình.

Hiển thị khung tìm kiếm mã giảm giá

Tính năng này hỗ trợ bạn chèn khung tìm kiếm mã giảm giá ở bất cứ vị trí nào trong nội dung soạn thảo.

Shortcode sử dụng

[polyxgo_offers_searchbox is_display_expired="false" keyword="thẻ" how_much="24"]

Kết quả hiển thị

XEM THÊM

Hiển thị mã giảm giá theo nhà cung cấp.
Hiển thị mã giảm giá theo nhà cung cấp.

Thảo luận của bạn