Dùng shortcode hiển thị danh sách mã giảm giá, nhà cung cấp

Hiển thị danh sách nhà cung cấp

Để hiển thị danh sách nhà cung cấp ở phiên bản hiện tại của plugin bạn chỉ cần sử dụng nút Coupons trong quá trình soạn thảo nội dung sau đó lựa chọn shortcode + tùy chỉnh thông tin bạn cần.

Đặc điểm của việc sử dụng shortcode hiển thị nhà cung cấp sẽ giúp bạn tương tác nội dung tốt hơn với người dùng. Ví dụ trong 1 bài chia sẻ đánh giá bạn nhắc đến 1 số đơn vị có chủ định dạng: ConCung, Điện Máy Xanh, Fahasa, Lazada, Sendo, Shopee, Tiki và cần hiển thị logo của họ thì tính năng này sẽ đáp ứng điều đó.

Shortcode sử dụng để hiện thị thông tin nhà cung cấp

[polyxgo_suppliers suppliers_id="" is_supplier_tracking_redirect="false" is_use_search="true" type="logo" how_much="4" cols="4"]

Trong đó, các thuộc tính có ý nghĩa như sau:

 • is_supplier_tracking_redirect: true/false để chuyển hướng link tiếp thị tới website đơn vị.
 • is_use_search: true/false để hiển thị khung tìm kiếm bên dưới logo hoặc không.
 • type: hiện có 3 dạng hiển thị là logo/name/name_text. Trong đó:
  logo hiển thị logo.
  name hiển thị tên + link.
  name_text chỉ hiển thị tên.
 • how_much: số đơn vị hiển thị. Ví dụ 4.
 • cols: số cột hiển thị. Ví dụ 4.

Ví dụ hiển thị logo nhà cung cấp + khung tìm kiếm

Shortcode sử dụng

[polyxgo_suppliers suppliers_id="" is_supplier_tracking_redirect="false" is_use_search="true" type="logo" how_much="4" cols="4"]

Kết quả hiển thị

Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại ConCung
Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại Điện Máy Xanh
Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại Fahasa
Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại Lazada

Ví dụ hiển thị logo các nhà cung cấp + click chuyển hướng tới trang nhà cung cấp

Shortcode sử dụng

[polyxgo_suppliers suppliers_id="" is_supplier_tracking_redirect="true" is_use_search="false" type="logo" how_much="4" cols="4"]

Kết quả hiển thị

Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại ConCung
Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại Điện Máy Xanh
Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại Fahasa
Danh sách mã giảm giá, ưu đãi, khuyến mãi, lịch sử giá sản phẩm tại Lazada

Ví dụ hiển thị tên các nhà cung cấp

Shortcode hiển thị

[polyxgo_suppliers suppliers_id="" is_supplier_tracking_redirect="false" is_use_search="false" type="name_text" how_much="8" cols="4"]

Kết quả hiển thị

ConCung, Điện Máy Xanh, Fahasa, Lazada, Sendo, Shopee, Tiki

Hiển thị danh sách mã giảm giá

Để chèn hiển thị danh sách mã giảm giá của các nhà cung cấp bạn từ nhập và quản lý trên blog bạn có thể sử dụng nút Coupons trong quá trình soạn thảo.

Đặc điểm của việc sử dụng shortcode hiển thị mã giảm giá sẽ giúp bạn tương tác nội dung tốt hơn với người dùng cũng như tối ưu hóa SEO cho các công cụ tìm kiếm như Google. Ví dụ trong 1 bài chia sẻ đánh giá nào đó về ConCung, Điện Máy Xanh, Fahasa, Lazada, Sendo, Shopee, Tiki bạn cần:

 • Lấy ra danh sách mã giảm giá, khuyến mãi mới nhất của đơn vị cụ thể + nghành hàng phù hợp mà bài viết bạn đang soạn thảo.
 • Lấy ra danh sách mã giảm giá, khuyến mãi dựa trên 1 từ khóa đầu vào bạn nhập. Việc này giúp bạn tương tác với khách hàng tốt hơn.
 • Trường hợp dữ liệu mã giảm giá tự động từ damata API có thể sẽ không đáp ứng việc tốt ưu SEO như: mã ít, cấu trúc nội dung theo template cố định, mã chưa có khi tool lấy mã tự động đang cập nhật.
  Do đó, việc tính toán và nhập các dạng mã coupons cố định cho một đơn vị và tối ưu SEO là cần thiết. Ví dụ các dạng mã cho người mua mới, mã freeship, mã back shopee theo khung giờ, mã hoàn tiền là những mã điển hình có thể nhập thông tin cố định + link tiếp thị là các landing page cố định từ nhà cung cấp.

Liệt kê danh sách mã giảm giá

Lưu ý: đối với trường hợp không có mã giảm giá nào phù hợp bạn sẽ không nhìn thấy dữ liệu. Để truy vấn bạn click nút xem thêm!

Shortcode sử dụng

[polyxgo_coupons categories_id="" note="16-ConCung, 21-Fahasa, 13-Lazada, 15-Sendo, 14-Shopee, 12-Tiki categories: " suppliers_id="16,21,13,15,14,12" how_much="8" is_display_expired="false" orderby="date" order="DESC" keywords=""]

Kết quả hiển thị

XEM THÊM

Ví dụ danh sách mã giảm giá tiki được hiển thị ở site mình.

Hiển thị khung tìm kiếm mã giảm giá

Tính năng này hỗ trợ bạn chèn khung tìm kiếm mã giảm giá ở bất cứ vị trí nào trong nội dung soạn thảo.

Shortcode sử dụng

[polyxgo_offers_searchbox is_display_expired="false" keyword="thẻ" how_much="24"]

Kết quả hiển thị

XEM THÊM

Hiển thị mã giảm giá theo nhà cung cấp.
Hiển thị mã giảm giá theo nhà cung cấp.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×