Fix lỗi Permission denied (13) in Unknown lỗi không có quyền ghi session

Một trong những lỗi thường gặp khi cài đặt và sử dụng WordPress là lỗi không có quyền ghi tập tin session trên PHP. Lỗi này xảy ra vì quyền của thư mục ghi session PHP 1 lý do nào đó đã bị thay đổi (server update…)

Nếu bạn gặp thông lỗi như sau xuất hiện dưới chân trang

Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_***, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0
Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0

Thì bạn có thể sử dụng lệnh sau để khắc phục

Truy cập vào bảng terminal console và nhập 2 dòn lệnh sau. Sau đó thì lỗi trên sẽ được khắc phục.

chmod 1733 /var/lib/php/session
chown root:root /var/lib/php/session

Fix lỗi Permission denied (13) in Unknown lỗi không có quyền ghi session
Fix lỗi Permission denied (13) in Unknown lỗi không có quyền ghi session

 

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×