Tổng hợp & chia sẻ

Danh sách lệnh Vi/ Vim & cách sử dụng trên Linux/ Unix

Terminal Vi/Vim Linux/Unix OS

Trình soạn thảo Vi hay Vim là công cụ hỗ trợ thao tác các tập tin trên Linux hoặc các hệ điều hành Unix tương tự. Nếu hay cài đặt VPS, Server hay các ứng dụng như ElasticSearch thì các tập lệnh Vim dưới sẽ cần thiết cho quá trình thao tác tập tin cấu …

Danh sách lệnh Vi/ Vim & cách sử dụng trên Linux/ Unix Xem thêm »

Cài đặt ElasticSearch trên AlmaLinux

Cài đặt Elasticsearch trên Linux 8

Cài đặt Elasticsearch 8.x Các bước có thể áp dụng trên Linux: AlmaLinux, CentOS 8,… Bước 1: cập nhật hệ thống & làm mới packages. Bước 2: cài đặt JAVA Thiết lập JAVA_HOME Environment. Kiểm tra phiên bản JAVA đã cài đặt Bước 3: cài đặt Elasticsearch 8. x on Rocky Linux | Alma Linux …

Cài đặt ElasticSearch trên AlmaLinux Xem thêm »

Hotline tổng đài PayPal hỗ trợ Việt Nam

PAYPAL ĐÃ CÓ TỔNG ĐÀI SUPPORT CHO VIỆT NAM!! – Việc support người Việt đã có từ khá lâu rồi tuy nhiên đa số là các case contact gọi trực tiếp từ phía PayPal. Mình hay gặp bạn Hana support từ Philippin hay Malaysia gì đó thì phải “giọng bạn ý rất dễ thương”.   Hiện …

Hotline tổng đài PayPal hỗ trợ Việt Nam Xem thêm »