Hotline tổng đài PayPal hỗ trợ Việt Nam

PAYPAL ĐÃ CÓ TỔNG ĐÀI SUPPORT CHO VIỆT NAM!!
– Việc support người Việt đã có từ khá lâu rồi tuy nhiên đa số là các case contact gọi trực tiếp từ phía PayPal. Mình hay gặp bạn Hana support từ Philippin hay Malaysia gì đó thì phải “giọng bạn ý rất dễ thương”.
 
Hiện nay thì mọi người hoàn toàn chủ động gọi trực tiếp tới PayPal qua kênh tổng đài được hỗ trợ.
 
– Để tiến hành cuộc gọi mọi người chỉ cần truy cập link sau để lấy passcode trước khi call/ call trực tiếp qua mobile: https://www.paypal.com/vn/smarthelp/contact-us/ Call us/ call 00-65-65104-584 (mọi người thêm 00 phía trước để gọi từ Việt Nam nhé)
 
Thời gian 9:00 SGT to 18:00 SGT -> thứ 2 tới thứ 6.
Số tổng đài PayPal Việt Nam.
Số tổng đài PayPal Việt Nam.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×