Plugin WP-Rocket

Plugin WP-Rocket hỗ trợ web/ blog các tính năng tối ưu liên quan tới cache để gia tăng hiệu suất hoạt động, cải thiện tốc độ của site. Cache là giải pháp chắc chắn bất cứ website nào cũng cần phải có. WP-Rocket là một trong các plugin cung cấp nhiều tính năng liên quan tới cache, tối ưu mà site bạn nên sử dụng.

  • Hỗ trợ tư vấn, giải đáp tính năng.
  • Hỗ trợ cập nhật.
  • Hỗ trợ hướng dẫn cài đặt cho người mới.

Bạn cần nhấn Nhận Link, mình sẽ accept khi kiểm tra mail. Bạn cũng có thể liên hệ mình qua các thông tin trang liên hệ nếu cần gấp nhé!

Lưu ý: liên kết chia sẻ cũng là liên kết cập nhật các phiên bản sau này!

Plugin WP-Rocket Cache
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP

Free Download Plugin WP-Rocket
Free Download Plugin WP-Rocket

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×