Template hiển thị nội dung tối ưu nội dung cho danh mục sản phẩm Woocommerce

Plugin hỗ trợ tính năng mở rộng template hiển thị nội dung cho: danh mục sản phẩm, thẻ tag và nội dung chi tiết sản phẩm sử dụng plugin PXG Products.

Link tải miễn phí: PXG Products Extend

Tối ưu nội dung cho danh mục, thẻ tag và chi tiết sản phẩm

  • Các website không tối ưu SEO cho trang danh mục, tag thường không có nhiều thông tin mô tả về danh mục, tag. Và không phải theme nào cũng hỗ trợ phần mô tả.
  • Các thông tin 1 phần chi tiết sản phẩm thuộc danh mục đó có nội dung giống nhau ở tất cả các sản phẩm.

Plugin này sẽ giải quyết vấn đề tích hợp và tùy chỉnh các thông tin trên ở phần danh mục, tag.

Ví dụ phần nội dung chi tiết mô tả hiển thị tại tag Guys Tee, danh mục Fitness

Sau khi kích hoạt plugin PXG Products Extend

  • Mặc định các phần mô tả thông tin danh mục sản phẩm sẽ hiển thị ngay bên dưới danh sách sản phẩm của danh mục đó. Nếu cần thay đổi vị trí hiển thị thông tin này lên bên trên đầu danh mục thì có thể tùy chỉnh trong PolyXGO Products/ Settings
  • Khi tạo hoặc chỉnh sửa thông tin danh mục sẽ có thêm phần “Template product details“. Đây chính là phần định nghĩa template “nội dung thông tin trong trang chi tiết” dùng chung cho tất cả sản phẩm trực thuộc danh mục đó. Kết hợp với các macro của từng sản phẩm sẽ tạo ra các nội dung chung phù hợp với sản phẩm đó.

Macro hỗ trợ trong nội dung soạn thảo

Phần mô tả chi tiết danh mục hoặc thẻ tag hỗ trợ các macro sau:

{{pxg_product_category_title}}: trả về tên danh mục, tên danh mục mà sản phẩm trực thuộc: Brazil

Phần template product details

{{pxg_product_title}}: trả về tên sản phẩm đang xem tại trang chi tiết sản phẩm: Super Dad = Splendid Unselfish Perfect Excellent Reliable Devoted Admired Debonair
{{pxg_product_category_title}}: trả về tên danh mục, tên danh mục mà sản phẩm trực thuộc: Brazil
{{pxg_product_style}}: trả về loại sản phẩm: Guys Tee, Ladies Tee, Hoodie….

Ví dụ sử dụng tính năng plugin

Tạo danh mục với tên quốc gia Colombia

1. Mô tả danh mục ví dụ có đoạn như sau

Colombia is known for its Caribbean beaches, Pacific coast, Amazon rainforest, Andes mountain range and desert plains. Also, the country has a rich culture seen in its food, music, dance and lifestyles…

P/s: đây là nội dung hoàn toàn bình thường, tuy nhiên nếu 1 lúc nào đó thay đổi tên danh mục thì toàn bộ thông tin tên danh mục trong phần mô tả cũng cần thay đổi theo.

Do đó, nội dung chính xác sẽ tối ưu như sau:

{{pxg_product_category_title}} is known for its Caribbean beaches, Pacific coast, Amazon rainforest, Andes mountain range and desert plains. Also, the country has a rich culture seen in its food, music, dance and lifestyles…

2. Template mô tả chi tiết sản phẩm thuộc danh mục có đoạn như sau

For those who love Colombia, Teez Land provides the prints of attractions and sights in all our product variety: T-shirts, leggings, mugs, posters, and canvas.

This premium design is as close to perfect as can be. It’s optimized for all types of print and will quickly become your favorite T-shirt.

– Customized products. Processing orders: 3-5 working days
– Please allow additional 1 – 6 business days for standard shipping.
– Expedited or Rush shipping may be available depending upon the product(s) selected and the destination country.

Custom designs and larger quantity order discounts are available.

P/s: đây là nội dung hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu trường hợp thay đổi thông tin site như: brandname, category name, thời gian xử lý đơn, thời gian ship… thì người quản trị sẽ phải sửa lại ở tất cả phần mô tả này ở tất cả các danh mục (rất mất thời gian).

Do đó, nội dung mô tả này nên xử lý như sau:

For those who love {{pxg_product_category_title}}, Wikipoly provides the prints of attractions and sights in all our product variety: T-shirts, leggings, mugs, posters, and canvas.

____KEYDEFINE____
____SHIPINFORMATION____

Trong đó Wikipoly, ____KEYDEFINE____, ____SHIPINFORMATION____ hay bất kỳ khóa nào có thông tin dùng chung sẽ cần được định nghĩa ở phần PolyXGO Products/ Macro content

Sau này khi thay đổi các thông tin liên quan: brandname, category name, thời gian xử lý đơn, thời gian ship… thì người quản trị chỉ cần thay đổi chúng trong PolyXGO Products/ Macro content ở khóa tương ứng.

Tham khảo thêm Cách sử dụng Macro content

Tối ưu nội dung hiển thị danh mục sản phẩm.
Tối ưu nội dung hiển thị danh mục sản phẩm.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×